1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. E-post

E-post

Kundeservice via e-post med Puzzel

Kommunikasjon via e-post er fortsatt et foretrukket valg for mange. Ettersom kundeservice handler mer og mer om kunderelasjoner, betyr muligheten til å håndtere flere kanaler gjennom en enkelt løsning at man oppnår sentralisert styring uavhengig av medier. Samtidig krever god kundeservice fortsatt raske og effektive svar og løsninger, så de ansatte trenger umiddelbar tilgang til henvendelsene.

Puzzels kontaktsenterløsning bidrar til at organisasjoner kan gjennomføre kompetanse basert styring av køer uavhengig av hvilken kanal kunden bruker. Det kan være telefon, web-chat, sosiale medier, SMS eller e-post. Hver kanal blir håndtert ved hjelp av samme intelligente ruting algoritme, noe som sikrer at henvendelser besvares av de kundebehandlerne som har best kompetanse uavhengig av kanal.

Puzzels kontaktsenterløsing inkluderer en effektiv kundeservice løsning for e-post – kontaktsentre kan:

  • Rute og administrere køen av e-post henvendelser som kundebehandlere med rett kompetanse kan besvare.
  • Overføre e-posten til en annen kundebehandler eller til en annen kø om nødvendig, eller plassere den i en personlig kø.
  • Administrere hele kundedialogen, selv om kunden velger å bruke flere kanaler for kommunikasjon.
  • Få tilgang til innebygde FAQ-løsninger, slik at agenter kan gi nøyaktige svar.
  • Måle graden av kundeservice ved hjelp av et bredt spekter av statistikk og rapporter
  • Identifisere den enkelte kundes behov og forbedre kundeservicen.

Som et ekte skybasert og multikanalt kontaktsenter gir Puzzels løsning et komplett bilde av kunders interaksjoner med organisasjonen uavhengig av kanal.