1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Administrasjonsportal
  4. Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjon

Administrasjon av brukerprofiler med Puzzel

Gjennom administrasjon av brukerprofiler kan man sørge for at kundebehandlernes tid og kompetanseområder utnyttes best mulig for å øke effektiviteten og produktiviteten ved kontaktsentret. Puzzels brukervennlige web-grensesnitt gjør det enkelt å legge til, slette eller gjøre endringer i en kundebehandlerprfofil.

For bedre overvåking av prestasjonsnivå kan ledere følge med på hva kundebehandlerne gjør, både i sanntid og gjennom historiske rapporter. For at disse rapportene skal bli så nøyaktige som mulig, kan ledere opprette forskjellige pausevarianter for kundebehandlerne. Dette gir lederne en komplett oversikt over hvordan kundebehandleren bruker tiden sin.

Fordeler med administrasjon av brukerprofiler:

  • Det er lett å oppdatere brukerprofilene. Man har dermed til enhver tid den informasjonen man trenger for å utnytte kapasiteten til kundebehandlerne best mulig.
  • Det kan raskt opprettes ulike «pausevarianter» for kontroll av produktive timer.
  • Det er enkelt å følge med på hvem som gjør hva når, i sanntid og historisk.
  • Kundebehandlerens prestasjonsnivå er hele tiden synlig, slik at man kan fatte beslutninger om opplæring og veiledning.