1. Hjem
 2. Komplett, skybasert kontaktsenter
 3. Administrasjonsportal
 4. Rapportering

Rapportering

Puzzel Rapportering for kontaktsenteret

Puzzels web-baserte administrasjonsportal tilbyr ledere en rekke effektive verktøy for å oppnå bedre administrering av kontaktsenteret. Overvåkning i sanntid og detaljert statistikk gir ledere full kontroll over virksomheten, noe som betyr at de kan gjøre kritiske endringer i kontaktsenteret ved behov.

Et bredt spekter av funksjoner hjelper ledere til å levere en mer personlig og effektiv kundeservice. Puzzel gjør det også mulig å eksportere data til eksterne systemer (f.eks. bemanningsplanlegging) for sammenligning av ulike verdier.

Ved hjelp av Puzzels administrasjonsportal, kan ledere visuelt analysere:

 • Kundens reise gjennom kontaktsenteret
 • Fra hvilke kanaler og menyer en forespørsel kom inn
 • Ventetider
 • Hvilken kundebehandler som besvarte forespørselen
 • Hvor lang tid det tok for å få svar, og om forespørselen ble videresendt

Fordelene med Puzzel Rapportering:

Puzzels sentrale administrasjonsportal danner kjernen i det skybaserte kontaktsenteret.

 • Gir maksimal kontaktsenteradministrasjon og rapportering via overvåkning i sanntid, tilgang til detaljert historikk og mulighet til å utføre viktige endringer etter behov
 • Muliggjør en høy grad av konfigurasjon – inkludert egendefinerte rapporter og wallboards.
 • Dataene blir oppdatert hyppig, og ledere har derfor kontinuerlig tilgang til den nyeste informasjonen. Dette muliggjør en mer proaktiv, rask og bedre beslutningsprosess.
 • Gir klar oversikt over hele kontaktsenteret, noe som kan lede til raskere og bedre beslutninger.
 • Puzzels mange funksjoner bidrar til å gi en effektiv og svært personlig kundeservice
 • Puzzel er 100% web-basert, noe som betyr at brukerne kan få tilgang til systemet fra hvilket som helst sted og fra hvilken som helst enhet.
 • Data i sanntid gjør det mulig for ledere å spore ansattes prestasjoner, samt for hele kontaktsenteret, basert på avtalte nøkkelindikatorer (KPI) og servicenivåer (SLA).
 • En grafisk presentasjon av samtaler i Kontrollportalen hjelper ledere til raskt å håndtere eskalerte forespørsler og identifisere behov for driftsendringer. Dette fører til bedre håndtering av klager.