1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Integrasjon
  4. UC/PBX

UC/PBX

Oppdater kontaktsentret ditt ved å integrere med eksisterende telefoniinfrastruktur.

Puzzel Contact Centre Solution kan dirigere anrop til et hvilket som helst telefonnummer, uavhengig av lokasjon og enhet. Kontaktsentre kan dermed beholde eksisterende utstyr eller skifte det ut helt eller delvis med Puzzel Softphone som er basert på WebRTC. Puzzel støtter også hybridmiljøer med telefoniutstyr fra forskjellige produsenter, herunder mobilenheter utenfor bedriftens infrastruktur.

Vi ser ofte prosjekter der innføring av Puzzels kontaktsenterløsning betyr at man kan vente med å skifte ut eksisterende telefoner og PBX-infrastruktur (telefonsentraler), slik at kunden får mer tid til å vurdere ny telefoniarkitektur for bedriften. Dette er mulig fordi Puzzel gjør at man får tilgang til moderne funksjoner som fleksibel selvbetjent IVR, opptak og rapportering som med den eksisterende PBX-infrastrukturen ellers bare ville vært mulig med store oppgraderinger.

I en tid der det legges stadig mer vekt på samarbeid internt i organisasjoner, blir det ofte innført teknologi for samordnet kommunikasjon (UC) og samarbeidsteknologi sammen med kontaktsentret. I tillegg til å dirigere anrop til disse applikasjonene støtter Puzzel integrasjon mot tilstedeværelsesinformasjon fra store UC-/PBX-leverandører, både for at det skal være mulig å se om kundebehandlerne er tilgjengelige, og for at man skal kunne bruke Puzzel til å undersøke tilstedeværelsesindikatorer for kolleger utenfor kontaktsentret.

Noen steder er ikke tilgjengelighet på fasttelefon den beste indikatoren på tilgjengelighet, og stadig flere har mobiltelefon som sin primære måte å bli kontaktet på. Puzzel kan integreres med mobiltilstedeværelse fra store internasjonale leverandører, slik at tilstedeværelse kan tas med i søk på kundebehandlernes skrivebord.

Puzzel gjør at kundebehandlere som bruker Skype for Business, kan ha interne chattesamtaler på Skype fra sitt brukergrensesnitt. De kan altså rådføre seg med eksperter som ikke er logget inn i kontaktsentret. Gjennom en interaktiv katalog finner brukeren raskt personen han eller hun trenger. Samtalen innledes med direktemeldinger, men kan enkelt eskaleres til en telefonsamtale – eller til en videosamtale.