1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Telefoni
  4. IVR

IVR

Interactive Voice Response (IVR) gir økt kundetilfredshet og lavere kostnader

IVR -teknologi (Interactive Voice Response ) er en automatisert og effektiv måte å rute innkommende henvendelser til den mest kompetente og kvalifiserte kundebehandleren. Når dette gjøres riktig, kan IVR redusere kostnader, forkorte behandlingstid og øke kundetilfredshet. Med Puzzels IVR -løsning, kan kunden selv utføre enkle transaksjoner og få tilgang til support 24/7.

Mer om fordelene med Puzzels IVR:

  • Puzzel IVR automatiserer mange av de rutinemessige oppgavene som utføres av kundebehandlere, slik at de kan konsentrere seg om mer avanserte oppgaver.
  • Det er ingen behov for dedikert eller lokalt IVR utstyr.
  • Puzzels skybaserte teknologi gir uendelig IVR-kapasitet når og der det er nødvendig – uten behov for “standby” – køer og opptattsignal.
  • Økt produktivitet – ringevolum kan fordeles jevnt over flere lokasjoner, køer og kundebehandlergrupper for mer nøyaktig og raskere service
  • Brukerstyrte meldinger betyr at organisasjoner raskt og effektivt kan tilpasse svarmeldinger når som helst og fra hvor som helst for å informere innringere om uforutsette hendelser eller kriser
  • Sømløs integrasjon med andre forretningssystemer. For eksempel ved å hente inn data fra CRM-systemet, kan kundebehandlerne tilby mer personlig service til kundene.