1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Telefoni
  4. Opptak

Opptak

Puzzel opptak av samtaler

Med Puzzles kontaktsenterløsning får kontaktsenterledere tilgang til en rekke viktige funksjoner, inkludert Puzzles tjenester for opptak, lagring og arkivering.

Puzzels opptak av samtaler gjør det mulig for brukere å administrere lydfiler og styre hvilke samtaler eller chat-sesjoner som skal bli tatt opp. Det er for eksempel mulig å ta opp samtaler på alle køer eller kun utvalgte køer, samt manuelle opptak styrt av den enkelte kundebehandler. Man kan ta opp en viss prosentandel av henvendelsene eller gjøre opptak til bestemte tider. Opptakene kan deretter lagres i Puzzels Media Arkiv eller på en FTP-server.

Fordelene med Puzzels opptak av samtaler:

  • Ledere kan lytte til og delta i samtalene for å identifisere mangler i kundebehandlerens kunnskap og kan dermed sette fokus på fremtidige opplæringsbehov.
  • Data i sanntid gjør det mulig for kontaktsenterledere å måle ansattes prestasjoner basert på avtalte KPIer og SLAer.
  • Via effektiv søking, analysering, lytting og deling av samtaleopptak eller chat-logger, kan ledere av kontaktsentre raskt håndtere klager og utføre de operasjonelle endringene som er nødvendig
  • Puzzels kontaktsenterløsning er 100% web-basert, noe som betyr at brukerne kan få tilgang til systemet fra hvilket som helst sted og fra hvilken som helst enhet via Internett