Puzzel Callback

Håndter forespørsler om tilbakeringing med Puzzel

Hvorfor la kunden vente? Med Puzzels kontaktsenterløsning kan du håndtere alle typer forespørsler om tilbakeringing – enten de kommer via telefon, per SMS eller fra nettsider. Kundene kan dermed raskt og enkelt ta kontakt, uten å måtte stå i kø. Kunden ber rett og slett om å bli ringt opp igjen, og når det er kundens tur, foretar den kundebehandleren som først er ledig et utgående anrop.

Puzzel Call Back  er fleksibel, og det er lett å angi prioritet på disse samtalene over andre henvendelser. Løsningen gjør det mulig å tilby tilbakeringing på flere måter:

  • Tilbakeringing fra en telefonkø: Tilbakeringing blir vanligvis tilbudt når kunden kommer inn i køen, men bare når det er et visst antall, for eksempel 20, innringere foran. Antallet kan reguleres i tråd med avtalt servicenivå og preferanser. Tilbakeringing kan også tilbys når innringeren har ventet i mer enn x sekunder/minutter, eller hvis den beregnede ventetiden kommer over en viss lengde.
  • Tilbakeringing fra nettside: En egen, tilpasset «Ring meg»-knapp kan legges inn på organisasjonens nettsted. En helt enkel knapp ber bare om kundens telefonnummer. En mer avansert knapp ber kunden om å velge emne for forespørselen, postnummer osv.
  • Tilbakeringing med SMS Tilbakeringing kan bestilles ved å sende en SMS til et aksessnummer med et bestemt kodeord, som så rutes til Puzzel. Aksessnummeret og kodeordet brukes til å sette kunden i rett kø. Organisasjonen kan bruke et felles Puzzel-aksessnummer eller bruke et eget femsifret nummer for mottak av SMS, som overføreres til Puzzel.