1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Telefoni
  4. Callback

Callback

Håndter forespørsler om tilbakeringing med Puzzel

Hvorfor la kunden vente? Med Puzzels kontaktsenterløsning kan du håndtere alle typer forespørsler om tilbakeringing – enten de kommer via telefon, per SMS eller fra nettsider. Kundene kan dermed raskt og enkelt ta kontakt, uten å måtte stå i kø. Kunden ber rett og slett om å bli ringt opp igjen, og når det er kundens tur, foretar den kundebehandleren som først er ledig et utgående anrop.

Puzzel Call Back  er fleksibel, og det er lett å angi prioritet på disse samtalene over andre henvendelser. Løsningen gjør det mulig å tilby tilbakeringing på flere måter:

  • Tilbakeringing fra en telefonkø: Tilbakeringing blir vanligvis tilbudt når kunden kommer inn i køen, men bare når det er et visst antall, for eksempel 20, innringere foran. Antallet kan reguleres i tråd med avtalt servicenivå og preferanser. Tilbakeringing kan også tilbys når innringeren har ventet i mer enn x sekunder/minutter, eller hvis den beregnede ventetiden kommer over en viss lengde.
  • Tilbakeringing fra nettside: En egen, tilpasset «Ring meg»-knapp kan legges inn på organisasjonens nettsted. En helt enkel knapp ber bare om kundens telefonnummer. En mer avansert knapp ber kunden om å velge emne for forespørselen, postnummer osv.
  • Tilbakeringing med SMS Tilbakeringing kan bestilles ved å sende en SMS til et aksessnummer med et bestemt kodeord, som så rutes til Puzzel. Aksessnummeret og kodeordet brukes til å sette kunden i rett kø. Organisasjonen kan bruke et felles Puzzel-aksessnummer eller bruke et eget femsifret nummer for mottak av SMS, som overføreres til Puzzel.