1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Telefoni
  4. Softphone

Softphone

WebRTC-basert Softphone fra Puzzel

Puzzel Softphone er basert på WebRTC, en teknologi som gjør det mulig å strømme lyd mellom nettlesere. WebRTC tilbyr nettlesere og mobile applikasjoner sanntidskommunikasjon via enkle applikasjonsgrensesnitt (APIer).

Medarbeiderne kan enkelt logge seg inn ved å ta i bruk et headset som er koblet til en datamaskin og bruke Puzzels løsning i en Chrome-nettleser for å svare på kundesamtaler. Hvis Internett-forbindelsen blir brutt, kan kundebehandlere som bruker Puzzel opprettholder servicenivået ved å raskt bytte mellom softphone, mobil eller fasttelefon.

Fordeler med Puzzels WebRTC-baserte Softphone:

  • Med Softphone fra Puzzel kan kundebehandlerne svare på samtaler direkte fra datamaskinen sin. De er ikke lenger avhengig av fast- eller mobiltelefon eller andre eksterne telekommunikasjonsløsninger.
  • Den unike måten Puzzel har utformet sin WebRTC infrastruktur betyr at alle kombinasjoner av kundebehandlere og kunder på et WebRTC-endepunkt og tradisjonell telefoni fungerer sømløst sammen.
  • WebRTC gjør det også mulig for kundene å ringe til kundesentrene direkte fra o nettsted i stedet for å be om en tilbakeringing.