1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Integrasjon
  4. Skreddersydde integrasjoner

Skreddersydde integrasjoner

Skreddersydde integrasjoner for kontaktsentre

Nye kommunikasjonskanaler og sanntids interaksjon er en mulighet og en utfordring for dagens kundeserviceavdelinger. Hvis man ønsker å ha full oversikt over organisasjonens kunnskap om enkeltkunder, er det helt avgjørende at man har de nyeste kundeservicesystemene, og at disse systemene snakker med hverandre. Integrasjon av informasjon gjør det mulig med mer skreddersydd og personlig service og/eller mer selvbetjening.

Puzzel tilbyr en rekke standard integrasjonsløsninger for kontaktsentre som ønsker å utnytte informasjon fra bedriftsinterne systemer. Mange bedrifter har også interne systemer eller løsninger som er skreddersydd etter deres spesielle behov. Derfor tilbyr Puzzel også en rekke løsninger for tilpasset integrasjon som gjør at bedriftens systemer får tilgang til kunnskap og funksjoner i Puzzel ved hjelp av programmeringsgrensesnitt (API-er).

I tillegg kan innkommende forespørsler analyseres og underkastes forretningslogikk på grunnlag av informasjon Puzzel henter fra dine egne IT-systemer. Beslutninger som køprioritet, ytterligere kundebehandlerinformasjon, omdirigering til selvbetjeningsløsninger, tilpassbar IVR-flyt eller tjenestetilgjengelighet. Når en kundebehandler mottar en innkommende forespørsel, kommer det opp en rekke integrasjonsalternativer der Puzzel kan sende informasjon til, eller motta informasjon fra, andre systemer på ulike stadier i en kundedialog. Dette inkluderer informasjon om sanntids overføring av start, stopp og spesifikke hendelser til et CRM-system.

Ta en titt på våre sider for utviklere, eller send oss dine integrasjonsbehov. Så tar vi kontakt!