1. Hjem
  2. Kontaktsenterløsning
  3. Administrasjonsportal
  4. Call Flow Tool

Call Flow Tool

Call Flow Tool i et brukervennlig grensesnitt

Call Flow Tool er en integrert del av Puzzels kontaktsenterløsning. Ved hjelp av denne funksjonen kan lederne ved kontaktsentret gjennom et brukervennlig grensesnitt angi hvordan henvendelser skal rutes. Funksjonen har flere moduler. Kontaktsentrene har dermed den fleksibiliteten de trenger for raskt å foreta endringer.

Her er noen av modulene:

  • Time – ruter innringeren til riktig lokasjon på grunnlag av angitte åpningstider
  • Audio – brukes til å lage meldinger til innringerne
  • Menu – spiller av en melding til innringeren og ruter anropet på grunnlag av sifre innringeren taster
  • Caller Input – en menymodul for innsamling og lagring av inndata fra innringeren (for eksempel kundenummer, referansenummer, postnummer) som skal brukes senere
  • Queue – underholder innringeren mens han/hun venter på en tilgjengelig kundebehandler
  • Call Back – brukes til å bestille tilbakeringing når innringeren står i kø
  • Call – dirigerer anrop til et bestemt telefonnummer

Det kan utformes mange flere konkrete handlinger innenfor Puzzels kontaktsenterløsning. Kundesentrene kan dermed lett tilpasse seg endringer i omgivelsene og til enhver tid gi optimal kundeservice.

Ring oss på

+47 21 89 89 89

eller

Bestil tilbakeringing

Ring tilbake

Vennligst skriv inn dine opplysninger og en representant fra vår support team vil ringe deg tilbake mellom 09:00 til 17:00 mandag til fredag.

Takk skal du ha

Vi vil ringe deg tilbake innen kort tid.

Speak to an expert

Our expert team are online and here to help.

Get in Touch

Sorry, our chat is currently closed. Please enter your details below and we'll get back to you: