1. Hjem
 2. Komplett, skybasert kontaktsenter
 3. Telefoni
 4. Outbound Dialer

Outbound Dialer

Dialer for raskt å kontakte dine kunder

Dialer gjør det mulig å bruke kundebehandlernes tid mer effektivt i kontaktsentre og salgsorganisasjoner. Puzzel støtter modusene Preview, Power og Predictive og CRM-integrasjon.

Dialer-moduser:

 • Dialer for raskt å kontakte dine kunder
  Med modusen Preview ringer Dialer-køen til kundebehandleren først, og kundebehandleren får opp informasjon om kontaktpersonen som skal oppringes, i et Puzzel skjermoppslag eller i CRM-/support-/salgssystemet.
 • Predictive – Ring kontaktpersonen først
  Med modusen Predictive ringer Dialer til kontaktpersonene først. Når en person svarer, finner Dialer en ledig kundebehandler og kobler denne kundebehandleren til den aktuelle kontaktpersonen.
 • Power – Ring kontakten først hvis det er ledige kundebehandlere
  Med modusen Power/Progressive ringer Dialer til kontaktpersonene først, men det blir bare ringt når det er en kundebehandler tilgjengelig som kan ta seg av anropet.

Puzzels Dialer-funksjon omfatter blant annet følgende:

Kampanjehåndtering
Kampanjehåndtering bruker Call blending til automatiserte utgående anrop. Ved å importere en liste til Puzzel over numre det skal ringes til, gjør man kontaktsentret mer effektivt. Utgående anrop blir da automatisk aktivert når det er ledige kundebehandlere. For å øke svarprosenten er det også mulig å bestemme når på dagen de utgående anropene skal finne sted.

Det kan defineres én eller flere kampanjekøer innenfor Puzzel-plattformen, og kundebehandlerne kan ha profiler som gjør at de bare svarer på disse kampanjekøene, eller profiler som omfatter både inngående og utgående køer.

Når en kundebehandler tilbys et anrop fra en kampanjekø, får kundebehandleren opp informasjon om personen i Puzzel. Kundebehandleren kan kategorisere hvert besvart anrop og eventuelt angi at kunden skal ringes på nytt en gang det passer bedre.

Call blending
Med funksjonen Call blending gjør Puzzel Dialer det enkelt å kombinere inngående og utgående anrop på en knirkefri måte. Utgående anrop fra en liste gis lavere prioritet enn vanlige innkommende anrop. De utgående anropene aktiveres automatisk, og kontaktsentrets ressurser blir brukt mer effektivt. Organisasjoner kan bruke funksjonen til mange ting: til å ringe til potensielle kunder, til å gjennomføre markedsundersøkelser eller til å purre på kunder som ikke har betalt regningen sin.

Fordeler med Puzzel Dialer:

 • Du får én enkelt, integrert plattform som leverer sømløs, personlig service.
 • Det blir automatisk utført utgående anrop når det ikke er så travelt, slik at ressursene blir brukt mer effektivt.
 • Du får automatiske løsninger som gjør at du kan tilby kontaktsentertjenester døgnet rundt. Det gir økt effektivitet og mer tilfredse kunder.
 • Du kan bruke Call blending, som gjør kundebehandlerne mer produktive, bemanningsarbeidet mer effektivt og kundeservicen bedre.