1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Tilleggsmoduler
  4. Samtaleanalyse

Samtaleanalyse

Løsning for samtaleanalyse fra Puzzel

Puzzel samtaleanalyse gjør det mulig for organisasjoner å samle verdifulle tilbakemeldinger fra tusenvis, eller opp til millioner av kundesamtaler. Disse tilbakemeldingene kan brukes til å støtte raskere og enda bedre beslutninger, samt å iverksette korrigerende tiltak når det er nødvendig. Puzzel Samtaleanalyse er utviklet i samarbeid med Verint, noe som betyr at bedrifter av alle størrelser kan dra nytte av denne ledende sky-baserte samtaleanalysetjenesten.

I motsetning til tradisjonelle kundeplasserte løsninger, er Puzzel Samtaleanalyse mer kostnadseffektiv, tar mindre tid å implementere, krever ingen investeringer, er lett tilgjengelig for eksterne kundebehandlere og kan lett skaleres opp og ned i takt med skiftende forretningsbehov.

Puzzel Samtaleanalyse kan også behandle, lagre og administrere innholdet av hele samtalen, ikke bare definerte søkeord og fraser. Den gjenkjenner aksenter og dialekter – til og med spesialiserte ord som teknisk og industriell terminologi.

Puzzel Samtaleanalyse er utformet for å kunne rapportere proaktivt på hendelser som er betydelige for kontaktsenteret basert på automatiserte trendanalyser av begreper, uttrykk og kategoriaktivitet over flere tidsperioder. Om et bestemt ord, setning eller kategori statistisk sett blir brukt ofte, blir det automatisk merket som en indikator for kundeoppførsel.

Fordeler med Puzzel Samtaleanalyse:

  • Den selvlærte kategoriguiden kan automatisk analysere og kategorisere samtaler basert på hvordan kunder uttrykker seg. Dette gir organisasjoner en stor konkurransefordel, samt muligheten for å rette opp i prosesser eller servicespørsmål før det eskalerer.
  • Løsningen inneholder en unik “TellMeWhy” – funksjon som kan hjelpe organisasjoner å raskt identifisere potensielle underliggende årsaker til spesifikke samtaler. Dette kan være spesielt nyttig for å kunne identifisere viktig informasjon som ellers ikke ville være synlig, slik som gjentatte referanser til et konkurrents tilbud, eller et mønster av utilfredshet rundt et bestemt produkt eller tjeneste.
  • Organisasjoner kan bruke Puzzel Samtaleanalyse for å identifisere kostnads-drivere, trender, trusler og muligheter, avdekke styrker og svakheter rundt produkter og prosesser, og for å forstå hvordan tilbudene blir oppfattet av markedet.