1. Hjem
  2. Komplett, skybasert kontaktsenter
  3. Tilleggsmoduler
  4. Sakshåndtering med Case Management

Sakshåndtering med Case Management

Case Management – en tilleggsløsning for sakshåndtering

Mange selskaper har en CRM-strategi som omfatter kontaktsentret. Gjennom CRM-integrasjoner kan man få en 360-graders oversikt over alle kundehenvendelser.

Selskaper som ikke bruker CRM på en slik måte, kan bruke en ticketingløsning for saksbehandling og dermed får tilsvarende oversikt. Da har de en perfekt løsning for å følge med på kundedialogen over tid og for å tildele saksnumre til skriftlige henvendelser.

Gjennom Puzzels kontaktsenterløsning kan alle innkommende forespørsler rutes og fordeles til riktig kundebehandler. Løsningen tilbyr omfattende muligheter når det gjelder hvordan henvendelser skal behandles og settes i kø. Dermed får kontaktsenterledre full kontroll over kontaktsentrets nøkkelindikatorer (KPIer).

Ticketing tilbys i form av en tilleggsmodul som gir kontaktsentre et komplett verktøysett til både administrering av kontaktsentret og saksbehandling.

Case Management har flere funksjoner, for eksempel

  • tildeling av saksnummer til innkommende henvendelser for enkel identifikasjon og behandling
  • automatiske svar på grunnlag av nøkkelord i innkommende e-poster
  • forhåndsdefinerte svar, slik at kundebehandlerne sparer tid
  • sammenslåing av saksnummer som gjelder den samme saken, slik at man unngår dobbeltarbeid og bedrer kvaliteten på svarene