1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Telefoni
  4. Callback

Callback

Hantera återuppringningar med Puzzel

Varför låta kunden vänta? Puzzels kontaktcenterlösning kan hantera alla typer av återuppringningsförfrågningar – oavsett om de kommer via telefon, SMS eller från webbplatser. Kunderna kan därmed snabbt och enkelt begära kontakt, utan att behöva stå i kö. Kunden ber helt enkelt om att bli uppringd, och när det är kundens tur ringer den kundtjänstmedarbetare som först blir ledig ett utgående samtal.

Puzzel Callback är flexibel och det är lätt att ange prioritet på dessa samtal över andra förfrågningar. Lösningen gör det möjligt att erbjuda återuppringning på flera sätt:

  • Återuppringning från en telefonkö: Återuppringning erbjuds i allmänhet när kunden kommer in i kön, men endast när ett visst antal, t.ex. 20, ligger före i kön. Numret kan justeras enligt överenskomna servicenivåer och preferenser. Återuppringning kan även erbjudas när uppringaren har väntat i mer än x sekunder/minuter, eller om den uppskattade väntetiden överskrider en viss tid.
  • Återuppringning från webbsidan: En separat, anpassad “Ring mig”-knapp kan bäddas in i organisationens hemsida. En ganska enkel funktionsknapp ber endast om kundens telefonnummer. En mer avancerad funktionsknapp ber kunden att välja ämne för förfrågningen, postnummer etc.
  • Återuppringning med SMS kan beställas genom att skicka ett SMS till ett accessnummer med ett visst kodord, som sedan kopplas till Puzzel. Åtkomstnumret och kodordet används för att ställa kunden i rätt kö. Organisationen kan använda ett gemensamt Puzzel-åtkomstnummer eller använda ett separat femsiffrigt nummer för att ta emot SMS, som överförs till Puzzel.