Puzzel API

Skapa anpassade integrationer med Puzzels Application Programming Interface (API).

Flexibilitet löper som en röd tråd genom Puzzels molnbaserade teknik. Web services och API:er är i ständig utveckling vilket möjliggör sömlös integration med alla typer av program och i alla miljöer.

Vill du veta hur du kan anpassa din lösning?

Besök då vår kunskapsbas och få tillgång till handledning, manualer och dokumentation för vår REST-API.

Besök vår kunskapsbas>