1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Telefoni
  4. Softphone

Softphone

WebRTC-baserad Softphone från Puzzel

Puzzel Softphone är baserad på WebRTC, en teknik som gör det möjligt att strömma ljud mellan webbläsare. WebRTC erbjuder webbläsare och mobila applikationer realtidskommunikation via enkla applikationsgränssnitt (API).

Användare kan enkelt logga in genom att använda ett headset som är ansluten till en dator och använda Puzzels lösning i en Chrome-webbläsare för att svara på kundsamtal. Om din Internet-anslutning bryts kan kundtjänstmedarbetare som använder Puzzel upprätthålla servicenivån genom att snabbt växla mellan softphone, mobil eller fast telefon.

Fördelarna med Puzzels WebRTC-baserade Softphone:

  • Med Softphone från Puzzel kan kundtjänstmedarbetarna besvara samtal direkt från sin dator. De är inte längre beroende av fast eller mobil telefoni eller andra telekommunikationslösningar.
  • Det unika sätt på vilket Puzzel har designat sin WebRTC-infrastruktur innebär att alla kombinationer av kundtjänstmedarbetare och kunder via både WebRTC- och traditionell telefoni kommer att fungera sömlöst tillsammans.
  • WebRTC gör det också möjligt för kunderna att ringa kundtjänsten direkt från en webbplats i stället för att begära en återuppringning.