1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Agent Assist

Agent Assist

Förbättra kundupplevelsen med Agent Assist

Kontaktcenteragenter upplever en ökad komplexitet i sin vardag som en följd av att enklare ärenden allt oftare hanteras av självbetjäningslösningar eller olika automatiserde virtuella assistenter (bots). Kravet på effektivitet handlar bland annat om hanteringstid, rätt kompetens för att kunna lösa ärendet samt krav på att säkerställa att kunden är nöjd. Samtidigt ställs det höga krav på utbildning av befintliga och nya agenter.

Agent Assist adresserar dessa utmaningar genom att helt automatiskt sammanställa de data som är relevanta för ärendet. När man använder komplicerade AI-lösningar hämtar Agent Assist den information som behövs för att lösa ärendet mest effektivt. Uppgifterna hämtas både från tidigare och från pågående ärenden.

Agent Assist består av 5 moduler:

  • Kontaktadministration
  • Översikt över tidigare ärenden
  • Chatbot samt AI-baserade svarsförslag
  • Transkribering av kundinteraktioner för att kunna extrahera betydelse, sammanhang och kundens humör
  • En kunskapsbas som ger agenter tillgång till den information som är mest relevant för aktuellt ärende

Agent Assist från Puzzel ger ökad kunskap hos medarbetarna och minskar behovet av utbildning. Detta ökar produktiviteten och förbättrar kundupplevelsen.

Kontakta oss så pratar vi om hur vi kan hjälpa dig med din botstrategi och implementation >