1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Telefoni
  4. Inspelning

Inspelning

Inspelning av samtal med Puzzel

Med Puzzel har kontaktcenteransvariga tillgång till en mängd viktiga funktioner inklusive Puzzels tjänster för inspelning, lagring och arkivering.

Puzzel Recording ger användare möjlighet att hantera sin ljudkatalog och bestämma exakt vilka typer av samtal eller chattkonversationer som bör registreras. Det är till exempel möjligt att centralt ställa in inspelning av samtliga köer eller utvalda köer – såväl som manuell inspelning av en agent. Administratörer har vidare möjlighet att spela in en viss procent av undersökningarna, eller spela in vid definiterade tider. Inspelningarna kan lagras på en FTP-server, eller via Puzzels Arkiv.

Fördelar med inspelning via Puzzel

  • Administratörer kan lyssna på och visa konversationer, identifiera kunskapsluckor och belysa framtida utbildningsbehov
  • Realtidsdata möjliggör för arbetsledare att spåra både agenters prestation samt det övergripande kontaktcentrets prestation gentemot överenskomna KPI :er och SLA-nivåer
  • Genom att effektivt hämta, hantera, lyssna och dela alla eller valda telefon- och chattkonversationer kan arbetsledare på kontaktcenter lösa klagomål snabbt och göra meningsfulla operativa anpassningar vid behov
  • Eftersom Puzzel är helt webbaserat och plattformsoberoende kan användare komma åt systemet från valfri plats och från valfri enhet via en internetanslutning