Samtalsanalys

Samtalsanalys från Puzzel

Puzzels lösning för samtalsanalys ger värdefull feedback från tusentals, eller upp till miljontals kundsamtal vilket kan användas för att stötta snabba och bättre beslut samt ge underlag för att vidta förbättringsåtgärder vid behov. Puzzels samtalsanalys har utvecklats i samarbete med Verint och företag av alla storlekar kan dra nytta av denna marknadsledande molnbaserade samtalsanalyslösning.

Till skillnad från traditionella platsbaserade lösningar är Puzzels samtalsanalys billigare, tar kortare tid att implementera, kräver låg kapitalinvestering, är lättillgängligt för distansarbetare och är snabbt skalbart vid förändrade behov i verksamheten.

Dessutom kan du med Puzzels samtalsanalys bearbeta, bevara och undersöka hela innehållet av samtal, inte bara tidigare definierade nyckelord och fraser. Produkten känfner igen dialekter, brytningar och slang och kan hantera specialord som till exempel är tekniska eller fackord.

Puzzel samtalsanalys har utformats att rapportera proaktivt om viktig kontaktcenteraktivitet baserat på automatiserade analyser av termer, fraser och kategoriaktiviteter över flera tidsperioder. Om ett visst ord, fras eller kategori används mer eller mindre ofta på ett statistiskt verifierat sätt flaggas det automatiskt som en indikator på kundbeteende.

Fördelar med Puzzels samtalsanalys

  • Den självlärda kategoriguiden kan automatiskt analysera och kategorisera samtal baserat på hur kunder uttrycker sig. Detta ger organisationer en stor konkurrensfördel, samt möjlighet att rätta till processer eller servicefrågor innan de eskalerar
  • Lösningen innehåller en unik “TellMeWhy”-funktion som kan hjälpa organisationer att snabbt identifiera potentiella bakomliggande orsaker till specifika samtal. Detta kan vara särskilt användbart för att identifiera viktig information som annars inte är uppenbar såsom upprepade referenser till en konkurrents erbjudande eller ett mönster med kundmissnöje gällande en viss produkt eller tjänst
  • Organisationer kan använda Puzzel samtalsanalys för att identifiera kostnadsdrivare, trender, konkurrenskraftiga hot och möjligheter, identifiera styrkor och svagheter med processer och produkter, och förstå hur erbjudanden uppfattas av marknaden
  • Innovativa verktyg hittar och analyserar trender som annars kan gå oupptäckta, utan att lyssna på tusentals samtal
  • Ger en tydligare förståelse av drivkrafterna bakom kundens lojalitet över hela företaget.