Customer Insight

Spara in 50 % av tiden du idag måste lägga på att fråga dina kunder: ”Skötte vi oss?”


Dagens utmaningar med kundundersökningar 

  • Att behöva skapa en enkät – från grunden – som är unik för både situationen och kanalen, bara för att ställa kunderna frågan ”skötte vi oss?” efter en interaktion. 
  • Att behöva lägga 50 % av arbetsveckan på att samla in data från olika kanaler, importera dem till en annan plats och göra dem begripliga.
  • Att behöva gå igenom tonvis med data för att identifiera trender och koppla ihop kundfeedback med agenternas prestationer. 

Vad gör Puzzel Customer Insight?

  • Ger dig möjligheten att använda mallar för att enkelt skapa enkäter och skicka ut dem automatiskt genom vilken kanal som helst.
  • Gör det möjligt för dig att visualisera alla kunders svar från olika kanaler på ett och samma ställe.
  • Visualiserar trender för kundfeedback så att du snabbt kan identifiera avvikelser. Funktionen gör det också enkelt att koppla kundernas svar till agenternas prestationer. 

Skapa en undersökning

Med Customer Insight kan du skapa en enkät från en uppsättning mallar, till exempel CSAT och NPS, och automatiskt skicka ut undersökningar efter varje interaktion, oavsett kanal. Med enkätdesignern kan du anpassa enkäten genom att lägga till logotyper och beskrivningar, översätta den till flera språk, ställa öppna frågor eller frågor med fastställda svarsalternativ, och använda villkorlig logik (Om, Då).

Rapportering

Med Customer Insight kan du visualisera alla kunders svar från olika kanaler på ett och samma ställe: i administratörsportalen. Du behöver inte samla in data från olika ställen och ägna timmar åt att försöka tolka dem. Med Customer Insight kan du se alla kunders svar i realtid och filtrera dem efter typ av kund eller feedback, samt individuella eller hopsamlade data.

Handlingsbara insikter

Med Customer Insight kan du visualisera trender i kundernas feedback och snabbt identifiera avvikelser. Kundfeedbacken knyts också till agenternas prestationer, tack vare kopplingen mellan Customer Insight och Performance Management. På så sätt kan du enklare avgöra om kundens feedback beror på interaktionen med agenten och vad agenten i så fall behöver bli bättre på.

För mer information om Puzzel Customer Insight

Boka en demo