1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Administrationsportal
  4. Användaradministration

Användaradministration

Administration av användarprofiler

Genom god administration av användarprofiler kan man se till att kundtjänstmedarbetarnas tid och kompetens utnyttjas optimalt för att öka effektivitet och produktivitet i kontaktcentret. Puzzels användarvänliga webbgränssnitt gör det enkelt att lägga till, ta bort eller ändra en kundtjänstmedarbetares profil.

För bättre kontroll av prestandan kan kontaktcenteransvariga se vad kundtjänstmedarbetarna gör, både i realtid och via historiska rapporter. För att dessa rapporter ska vara så exakta som möjligt kan man skapa olika pausvarianter för kundtjänstmedarbetarna. Detta ger en komplett översikt över hur kundtjänstmedarbetaren tillbringar sin tid.

Fördelar med en god administration av användarprofiler:

  • Det är enkelt att uppdatera användarprofiler. Den information man behöver för att använda kundtjänstmedarbetarna på bästa sätt finns alltså alltid tillgänglig.
  • Det kan snabbt skapas olika “pausvarianter” för uppföljning av kundtjänstmedarbetarna.
  • Det är lätt att se vem som gör vad, både i realtid och historiskt.
  • Kundtjänstmedarbetarens prestationsnivå är alltid synlig, så att man kan fatta informerade beslut om utbildning och handledning.