Använd kraften från AI och nya tekniker i ditt kontaktcenter


AI-teknik i kundtjänst: Vad är det och hur man använder det?

Även om konversations-AI har funnits ett tag, är det nu den hetaste snackisen tack vare teknologiska framsteg med generativ AI och dess frontfigur, ChatGPT (som Puzzel använder). Men är det bara hype? Läs om våra bästa tips för att integrera ChatGPT och smartare språkmodeller i ditt kontaktcenter för att förbättra kund- och agentupplevelsen för att slutligen driva mer affärer.

Vad är konversations- och generativ AI?

Konversations- och generativ AI är intelligenta system som kan delta konversationer med människor och skapa svar som låter som en människa skrev dem. Konversations-AI fokuserar på att simulera mänskliga samtal, medan generativ AI använder mycket stora språkmodeller för att generera nytt innehåll. Dessa AI-system använder tekniker som NLP (Natural Language Processing), maskininlärning och djupinlärning för att förstå och generera svar. Generativ AI är den senaste och mest kraftfulla utvecklingen av AI och överträffar nu människor inom fler områden.

Hur används AI inom contact center idag?

Kontaktcenter har länge omfamnat den transformerande kraften hos AI-teknologier. Många verktyg har blivit vanliga i våra dagliga verksamheter, inklusive:

  • Chatbots, virtuella agenter och röstbottar
  • Röstanalys
  • Intelligent routing
  • Sentimentanalys

Dessa exempel representerar bara en bråkdel av det breda utbudet av kontaktcenterverktyg som utnyttjar konversations-AI och nu även generativ AI – alla finns inom Puzzels produktutbud.

När marknaden för dessa lösningar fortsätter att utvecklas dyker ständigt innovativa framsteg upp, vilket ger kontaktcenter möjlighet att förbättra kundservice och operativ effektivitet.

Så börjar du…

Det finns fortfarande mycket utveckling att göra inom AI-världen, men företag har inte råd att vänta tills AI-tekniken är fullt mogen innan de börjar använda den. Organisationer behöver börja bekanta sig med möjligheterna, identifiera användningsområden och implementera dem i tydligt definierade fall. Här är några bra sätt att använda ChatGPT och andra AI-drivna språkmodeller i ert kontaktcenter.

Översättningar

Många internationella organisationer brottas med kostsamma språkrelaterade uppgifter som kan automatiseras med LLM:er (språkmodeller med långt minne). Puzzels Smart Bot Trainer är integrerad med OpenAI för att generera en automatisk översättning av “intent” modeller mellan språk med hjälp av LLM-teknologi. Hela vertikala mallar, inklusive arbetsflöden, avsikter, träningsdata, svar och knappar, översätts automatiskt med 96% säkerhet jämfört med mänskliga översättningar!

Berika din befintliga chatbot

Att träna en chatbot tar mycket tid och även de mest avancerade chatbotsen kan inte veta allt. Varför inte berika dina chatbots svar genom att använda stora språkmodeller för att generera innehåll? Genom att integrera ChatGPT i din chatbot kan slutanvändare välja att fråga ChatGPT om din chatbot inte kan ge svar på deras fråga. Detta ger en extra resurs och möjlighet att få svar på en bredare uppsättning frågor.

En AI assistent till agenten

Puzzel Agent Assist kan använda vår integration med OpenAI för att agera som en medarbetare.. Detta gör det möjligt för agenten att få stöd och vägledning från AI-assistenten under dialogen med kunderna och förbättra kvaliteten och effektiviteten i kundtjänsten.

Kategorisera och filtrera e-post ärenden

Med ChatGPT kan du kategorisera inkommande e-postförfrågningar baserat på känslomässig ton eller innehåll.

Genom att utnyttja ChatGPT:s förmåga att förstå och tolka e-postmeddelanden kan du effektivt sortera och organisera dem för ytterligare analyser och utnyttja insikterna för att förbättra automatisering och identifiera försäljningsmöjligheter.

Auto svar

Automatisera svar på enkla förfrågningar med ChatGPT och låt dina agenter fokusera på värdefulla dialoger.

Detta är bara början!

Fördelarna med att införa ChatGPT och andra stora språkmodeller i ditt kontaktcenter är otaliga.

Att anamma AI handlar inte om att ersätta dina kundservicemedarbetare, det handlar om att ge dem hjälp som underlättar deras arbete och förbättrar kundupplevelsen. Från AI som noggrant kan förutsäga kundens avsikt (så att dina agenter är ett steg före sina samtalare) till att förvarna agenter om möjliga problem (tänk dig att svara på ett samtal med en varning om att kunden låter arg), finns det mycket spännande innovationer som ännu är på väg.

Genom att integrera AI-teknik i ditt kontaktcenter kan du stärka dina agenter och förbättra deras förmåga att leverera snabbare och mer effektiv service. Detta bidrar till att öka kundnöjdheten och bygga starkare kundrelationer. Dessutom öppnar det upp möjligheter till nya och spännande innovationer inom kundservice och support.