1. Home
 2. Kontaktcenterlösning
 3. Administrationsportal

Administrationsportal

Administrationsportal för kontaktcenter

Kärnan i Puzzel mycket flexibla och skalbara molnbaserade kontaktcenterlösning är en effektiv administrationsportal. Denna fungerar som ett slags kontrollcenter som bidrar till att uppnå högre produktivitet, närmare kundkontakt och bättre servicenivåer. Portalen, som är helt webbaserad, ger chefer och administratörer en omfattande uppsättning verktyg för bättre administration av kontaktcentret, såsom realtidsövervakning, detaljerad statistik och möjlighet att omedelbart genomföra viktiga serviceförändringar vid behov.

Realtidsövervakning av kontaktcenter:

Puzzel erbjuder en mängd olika verktyg för övervakning i realtid, såsom dashboards, tickers och wallboards:

 • Dashboardens data uppdateras var 15:e sekund. Ansvariga har därmed tillgång till den senaste informationen och kan fatta snabba och informerade beslut.
 • Tickers visar i realtid hur många förfrågningar som tagits emot och besvarats per tjänst, per kö och per användargrupp under en dag eller en vecka.
 • Wallboardfunktionen medger att du kan ha flera anpassade wallboards där data och design som visas har anpassats till berörd avdelningen eller användargruppen.

Fördelar med Puzzels Administrationsportal för kontaktcenter:

 • Du kan komma åt detaljerade historiska rapporter och därmed bättre beslutsunderlag.
 • Du kan definiera och skapa särskilda rapporter och wallboards. Dessa rapporter kan lagras i många olika format och enkelt exporteras till tredjepartsapplikationer.
 • Du kan övervaka aktiviteten i kontaktcentret i realtid och ställa in automatiska larm för att upprätthålla servicenivåerna.
 • Du kan snabbt ändra profiler och aktivera nya <kundtjänst>medarbetare.
 • Du kan ange och ändra öppettider och definiera helgdagar.
 • Du kan hantera ljudfiler och IVR från en enda plats och spara tid och resurser.
 • Du kan komma åt Puzzels kvalitetskontrollportal.
 • Du kan göra kvalitetskontroller via medlyssning.