1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Telefoni
  4. IVR

IVR

IVR (Interactive Voice Response) med Puzzel

IVR-tekniken (Interactive Voice Response) är ett automatiserat och effektivt sätt att styra inkommande samtal till den mest kompetenta och behöriga agenten för att hantera förfrågningar. När det görs på rätt sätt minskas kostnader och handläggningstiderna kortas och kundnöjdheten ökar förstås. Med Puzzels IVR-lösning kan kunder själv göra enkla självbetjäningstjänster och få tillgång till 24×7 service utan att det krävs extra personal eller driftskostnader.

Vilka är fördelarna?

  1. Puzzel IVR automatiserar flera av de rutinmässiga uppgifter som utförs av agenter, vilket gör att de istället kan koncentrera sig på mer kvalificerade uppgifter
  2. Det behövs ingen specifik eller lokal IVR-utrustning
  3. Puzzels molnbaserade teknik innebär oändlig IVR-kapacitet närhelst och varhelst så krävs; utan behov för “standby”-köer och upptagettoner
  4. Ökad produktivitet – då  samtalsvolymer kan fördelas jämnt över flera platser, köer eller agentgrupper för att ge mer korrekt och snabbare service
  5. Användarkontrollerade meddelanden innebär att organisationer kan anpassa svarsmeddelanden när som helst och från vilken plats som helst för att informera uppringare om oförutsedda händelser eller kriser – snabbt och effektivt
  6. Sömlös integration med flera affärssystem. Till exempel, genom att i realtid inhämta data från centrala affärs- eller CRM-system kan agenter erbjuda en mer personlig service till kunderna.