Puzzel Performance Management

Spara in 50 % av tiden du idag måste lägga på att effektivt mäta teamets prestationer  


Dagens utmaningar när det gäller agenternas prestationer

  • Att behöva lägga 50 % av arbetsveckan på att samla in data från olika kanaler, importera dem till en annan plats och göra dem begripliga.
  • Med traditionella instrumentpaneler kan du bara visualisera faktiska mätvärden, snarare än att mäta mot uppsatta mål.
  • Att försöka koppla ihop kundernas feedback och agenternas förmåga att effektivt stötta dem.

Vad gör Puzzel Performance Management?

  • Ger dig ett enhetligt, standardiserat ramverk för spårning och hantering av alla mätvärden i kontaktcentret – på ett och samma ställe.
  • Gör det möjligt för dig att sätta upp mål och följa hur varje enskild agent och hela teamet presterar i förhållande till varje mål. 
  • Gör det enklare för dig att avgöra om kundens feedback beror på interaktionen med agenten och vad agenten i så fall behöver bli bättre på.

Skapa målinriktade KPI:er i fyra steg

Du kan skapa målinriktade KPI:er baserat på dina kanaler och affärsköer, och visualisera era prestationer i förhållande till målen i realtid. Skapa KPI:er i fyra enkla steg, där du väljer vilka mätvärden du vill spåra, för vilka team eller agenter, och under vilken period. För varje KPI kan du sätta upp ett övergripande målvärde såväl som trösklar för vad som ska anses som en ”bra” eller ”dålig” prestation.

Visualisera arbetsstyrkans prestationer och spåra trender

Spåra utvalda teams eller individuella agenters prestationer i ditt kontaktcenter. Med färgkodning inspirerad av trafikljus kan du enkelt se vilka team eller anställda som underpresterar och var du kan erbjuda extra utbildning eller stöd. Jämför teamets och agenternas prestationer med andra perioder (till exempel förra månaden) för att upptäcka bredare prestationstrender och bedöm hur effektiva era interna strategier eller initiativ är.

Agenternas prestationer och kundernas feedback

Performance Management är kopplad till Customer Insight, vilket gör att du kan knyta agenternas prestationer till kundfeedback som samlas in efter varje interaktion. På så sätt kan du enklare avgöra om kundens feedback beror på interaktionen med agenten – och vad agenten i så fall behöver bli bättre på.