1. Home
 2. Kontaktcenterlösning
 3. Sociala medier

Sociala medier

Kundtjänst via sociala medier med Puzzel

Kundtjänst via sociala medier är en av de största möjligheterna för dig att visa din förmåga att erbjuda service som är relevant för dagens digitala konsumenter. Om det görs bra kan sociala medier vara den plattform som gör att du kan svara direkt, visa att du bryr dig, bygga nätcommunities för kunder som är lojala, och rekommendera ditt varumärke på en mycket allmän plattform.

Kundservice via sociala medier innebär dock många utmaningar:

Om det blir fel kan det potentiellt ses av tusentals – inte bara den enskilda kunden

Operativt väcker det ytterligare frågor:

 • Hur köas och styrs frågor på ett fungerande sätt ihop med alla andra kanaler?
 • Hur kan en användarvänlig och enhetlig miljö för dina kunniga agenter skapas över flera kanaler?
 • Hur får du tillgång till samma kunskapsbas med information så att agenter kan hantera frågor på sociala medier snabbt och ändamålsenligt?

Puzzel bemöter alla dessa utmaningar och mycket mer. Tjänsten möjliggör att:

 • Svara på Facebook, Facebook Messenger och Twitter-förfrågningar direkt från Puzzels plattform.
 • Aggregera sociala medier-ärenden via avancerade funktioner för köahantering, ärendestyrning och servicenivåer oavsett kommunikationskanal
 • Tilldela tjänster och skapa filtrerade köer för att tillåta agenter med viss kompetens att snabba upp hanteringen och undvika negativa effekter på sociala medier som orsakas av långsamma svarstider
 • Prioritera viktiga påverkare och viktiga kunder
 • Integrera med andra databaser, CRM och Mediearkivlösningar för att lagra kund- och konversationsdetaljer
 • Ge agenter en helhetsbild av kundens interaktion med företaget oavsett kanal, vilket gör det möjligt att identifiera kundens särskilda behov och möjliggör för mer- och korsförsäljning.