1. Home
 2. Kontaktcenterlösning
 3. Administrationsportal
 4. Rapporter

Rapporter

Kraftfulla rapporter via Puzzel

Puzzels webbaserade administrationsportal ger arbetsledare en mängd kraftfulla verktyg att förbättra kontaktcenterhanteringen. Övervakning i realtid och detaljerad statistik ger fullständig kontroll över verksamheten, vilket möjliggör för dem att omedelbart införa viktiga tjänsteförändringar i kontaktcentret.

En mängd funktioner hjälper arbetsledare att säkerställa en personlig och effektiv service till kunder. Puzzel gör det möjligt att exportera data till ett externt system (t.ex. Workforce Management) och jämför planerade värden såsom antalet förfrågningar i kön, SLA-resultat eller väntetid med de faktiska resultaten i administrationsportalen.

I Puzzels lösning för kvalitetsuppföljning kan man visuellt analysera:

 • Kundens väg till kontakt
 • Via vilka kanaler och menyer en förfrågan kom in
 • Maximal väntetid
 • Vilken agent som besvarade förfrågan
 • Hur lång tid det tog att få svar och om förfrågan vidarebefodrats

Fördelar med Puzzels Reporting

Puzzels centrala administrationsportal är själva motorn i molnets kontaktcenter och:

 • Möjliggör optimal kontaktcenterhantering och rapportering via övervakning i realtid, tillgång till historiska inspelningar, detaljerad statistik och förmågan att göra viktiga serviceförändringar vid behov
 • Tillåter en hög grad av konfigurationsmöjligheter – inklusive anpassade rapporter, wallboards och tjänster
 • Eftersom information uppdateras var femtonde sekund har ansvariga snabb tillgång till den senaste informationen för att stödja mer proaktiva, snabbare och bättre beslutsprocesser
 • Ger tydlig överblick av hela kontaktcentermiljön vilket ger snabbare och bättre beslutsprocesser
 • Puzzels många funktioner hjälper att leverera en effektiv och personlig service till kunderna
 • Eftersom Puzzels kontaktcenterlösning är 100% webbaserat kan användare komma åt systemet från valfri plats och från valfri enhet
 • Exakt information om verksamhetshanteringen ger värden och viktiga underlag för att kunna göra relevanta förändringar
 • Realtidsdata möjliggör för arbetsledare att spåra både agenters prestation och det övergripande kontaktcentrets prestation gentemot överenskomna KPI:er och SLA-nivåer
 • En grafisk visning av konversationer i mediearkivet hjälper arbetsledare att hantera eskalerade ärenden och upptäcka operativa kravändringar snabbt, vilket leder till bättre klagomålshantering och färre samtal