1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Integration
  4. Kundanpassade integrationer

Kundanpassade integrationer

Kundanpassade integrationer för kontaktcenter

Nya kommunikationskanaler och interaktioner i realtid är både en möjlighet och en utmaning för dagens kundtjänstavdelningar. Om man vill ha en fullständig överblick av företagets kunskap om enskilda kunder är det viktigt att du har de senaste kundtjänstsystemen och att olika system pratar med varandra. Integration av information möjliggör mer skräddarsydd och personlig service och/eller mer självbetjäning.

Puzzel erbjuder en mängd olika integrationslösningar för kontaktcenter som vill utnyttja information från verksamhetsinterna system. Många företag har också egna system och lösningar som är anpassade till deras särskilda behov. Därför erbjuder Puzzel utöver standardiserade integrationer lösningar för anpassad integration som gör att verksamheten får tillgång till kunskap och funktioner i Puzzel via användning av öppna API:er.

Dessutom kan inkommande förfrågningar analyseras och underkastas affärslogik baserat på information som Puzzel hämtar från kundens egna IT-system. Beslut som köprioritet, ytterligare kundhanteringsinformation, styrning till självbetjäningslösningar, anpassning av IVR-flöden eller servicetillgänglighet. När en kundtjänstmedarbetare tar ett inkommande ärende kommer det upp ett antal integrationsalternativ där Puzzel kan skicka information till, eller ta emot information från, andra system i olika skeden i en kunddialog tex att skicka tider som start, stopp eller särskilda händelser i realtid till ett CRM-system.

Ta en titt på våra sidor för utvecklare, eller skicka oss dina integrationsbehov så kontaktar vi er!