1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. Integration
  4. UC/PBX

UC/PBX

Uppdatera ditt kontaktcenter genom att integrera med befintlig telefoni-infrastruktur

Puzzels kontaktcenterlösningkan styra samtal till vilket telefonnummer som helst, oberoende av plats och enhet. Kontaktcenter kan därför behålla befintlig utrustning eller ersätta den helt eller delvis med Puzzel Softphone baserat på WebRTC. Puzzel stöder också hybridmiljöer med telefoniutrustning från olika tillverkare, inklusive mobila enheter utanför verksamhetens infrastruktur.

Vi ser ofta projekt där införandet av Puzzels kontaktcenterlösning innebär att man kan vänta med att ersätta befintliga telefoner och växellösningar så att kunden får mer tid att överväga en ny telefoniarkitektur för verksamheten. Detta är möjligt eftersom Puzzel gör att man får tillgång till moderna funktioner såsom flexibel IVR, inspelning och rapportering, som med den befintliga telefonväxel-infrastrukturen annars endast skulle vara möjlig med stora uppgraderingar.

I dagens läge, då det läggs allt större vikt på samarbeten inom organisationer, införs ofta teknik för samordnad kommunikation (UC) i samband med kontaktcentret. Förutom direkta samtal till dessa applikationer stöder Puzzel integration med närvaroinformation (presence) från operatörer och UC/PBX-leverantörer, både för att det ska vara möjligt att se om kundtjänstmedarbetarna är tillgängliga, och för att kunna använda Intelecom till att veta om kollegor utanför kontaktcentret är tillgängliga.

På vissa platser är inte tillgänglighet via fast telefoni den bästa indikatorn på tillgänglighet, och allt fler har mobiltelefoner som sitt främsta sätt att bli kontaktad. Puzzel kan integreras med information om mobil tillgänglighet från stora leverantörer, så att mobil tillgänglighetsinformation kan inkluderas i sökningen om kundtjänstmedarbetarna.

Puzzel stödjer att  kundtjänstmedarbetare som använder Skype for Business att ha interna chattkonversationer på Skype via sitt användargränssnitt. De kan alltså rådgöra med experter som inte är inloggade i kontaktcentret. Genom en interaktiv katalog finner användaren snabbt den person hen behöver. Samtalet börjar med snabbmeddelanden och kan lätt överföras till ett telefon- eller videosamtal.