1. Home
  2. Kontaktcenterlösning
  3. E-post

E-post

Kundservice via e-post

E-post är fortfarande ett viktigt kommunikationsalternativ för många. Då kontaktcenter mer och mer blir “kundengagemangscenter” möjliggörs central hantering av alla medier tack vare förmågan att hantera alla kanaler i en integrerad lösning. Samtidigt är och förblir snabb respons och snabb problemlösning det viktigaste i en god kundservice. Därför behöver agenter omedelbar tillgång till ärendena.

Puzzel ger företag möjlighet att implementera kunskapsbaserad styrning i köer oavsett vilken kanal en kund använder. Det kan vara telefon, sociala medier, sms eller e-post. Varje kanal administreras med samma intelligenta algoritm som säkerställer att alla förfrågningar besvaras av den mest kompetenta eller först lediga agenten, oavsett vilken kanal som används.

Puzzel erbjuder en komplett kundtjänstlösning för e-post vilket möjliggör att:

  • Omdirigera och köa e-postförfrågningar så att en agent med rätt kompetens svarar
  • Ta emot fax via e-post
  • Överföra e-post till en annan agent eller till en annan kö eller lägga ärendet i en personlig kö
  • Hantera kundens hela interaktion även om kunden väljer att använda flera olika kanaler för kommunikation såsom telefon, sociala medier, sms, chatt eller e-post
  • Inbyggd åtkomst till kunskapsbaserade lösningar så att agenter kan ge korrekta svar
  • Mätning av prestandan i kundservice via e-post med hjälp av ett omfattande utbud av statistik och rapporter

Som ett sant molnbaserat flerkanaligt kontaktcenter (telefon- och e-post, sms, sociala medier och chatt) erbjuder Puzzel agenter en total bild av kundens interaktion med organisationen oavsett kanal, vilket gör det möjligt att identifiera kundens individuella behov och förbättra kundservicen.