1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Aktuelt
  4. Pressemeldinger
  5. Puzzel lanserer undersøkelsen “Kontaktsentrenes tilstand 2024”.

Pressemeldinger

Puzzel lanserer undersøkelsen “Kontaktsentrenes tilstand 2024”.

Omfattende europeisk undersøkelse viser at europeiske kontaktsenterledere har store muligheter til å ta i bruk CX-plattformløsninger for å løse utfordringer knyttet til kundereisen i 2024 og fremover.

Oslo, Norge – 16. januar 2024 – Puzzel, den ledende europeiske leverandøren av løsninger for kundeengasjement, lanserte i dag undersøkelsen State of Contact Centres 2024, en av de mest omfattende europeiske undersøkelsene hittil om de nye trendene, utfordringene og mulighetene som omformer kundeopplevelseslandskapet (CX) for organisasjoner i Europa.

De spurte kontaktsenterlederne i seks land i ulike bransjer er enige: En ny æra for kundeopplevelse (CX) er i ferd med å vokse frem, og den kjennetegnes av transformativ teknologi, persontilpassede kundereiser og et strategisk skifte mot selvbetjening.

“Denne undersøkelsen viser at folk i økende grad går over til å samhandle med organisasjoner digitalt, men at stemmen fortsatt spiller en viktig rolle på kundereisen”, sier Frederic Laziou, CEO i Puzzel. “Nå er tiden inne for kontaktsenterledere til å modernisere virksomheten for å skape effektive og varige strategier for kundeengasjement, noe som ikke bare vil hjelpe dem med å bygge sterke relasjoner med kundene på tvers av alle kanaler, men også ha en positiv og meningsfull innvirkning på virksomhetens vekst.”

Undersøkelsen State of Contact Centres 2024, som ble gjennomført i oktober 2023 av OnePoll på vegne av Puzzel, omfatter 750 kontaktsenterledere i flere bransjer, blant annet finans, offentlig sektor, reiseliv og detaljhandel i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia.

Blant de viktigste funnene er

  • Det digitale er på frammarsj, men tale er fortsatt viktig: I løpet av de siste 12 månedene har 73 % av kontaktsenterlederne opplevd stor etterspørsel etter talekontakt, og 69 % har måttet håndtere store mengder e-posthenvendelser, noe som viser at det finnes muligheter for bedre integrering av tale og digitale kanaler.
  • Opplæring av ansatte kommer i søkelyset: 58 % av kontaktsenterlederne har økt satsingen på opplæring og utvikling av de ansatte de siste 12 månedene, og 45 % har økt budsjettet for opplæring av ansatte.
  • Mulighet for å fremskynde bruken av nettskyen: Bare 11 % av kontaktsenterlederne oppgir at de har tatt i bruk nettskyen fullt ut. Samtidig forventer 33 % av respondentene at utdaterte, lokale systemer vil utgjøre en utfordring i 2024.

Det er på tide å bygge en enhetlig kundereise nå

I takt med fremveksten av digitale kanaler rapporterer kundesenterledere om en betydelig økning i antall kundeinteraksjoner. 75 % sier at de har mottatt flere innkommende henvendelser i løpet av de siste 12 månedene.

Kundesenterlederne er lydhøre for denne endringen i kundeatferd, og hele 80 % av de europeiske kundesenterlederne mener at optimalisering av kundereisen er et viktig fokusområde i 2024, og 72 % mener at selvbetjeningsverktøy er viktig.

Raskere endring hindres av tregere teknologi

Samtidig som kundene i stadig større grad går over til nyere og bedre teknologi, sliter kundesenterlederne fortsatt med eldre teknologi. Bare 11 % av respondentene i undersøkelsen oppgir at kundesenteret deres er helt i skyen. I tillegg viser undersøkelsen at 46 % av Europas kontaktsentre fortsatt er helt lokale, noe som hindrer dem i å ta i bruk den nyeste teknologien, for eksempel GenAI. Faktisk forventer 33 % av organisasjonene å stå overfor utfordringer på grunn av utdatert kontaktsenterteknologi i 2024.

2024 er året for AI i kontaktsenteret

AI har blitt et transformasjonsverktøy for kontaktsenterledere og bidrar til å gjøre medarbeiderne enda mer hjelpsomme og effektive. Faktisk erkjenner 66 % av kontaktsenterlederne at det er viktig å investere i AI-verktøy i 2024. I tillegg spår 39 % at generativ AI for innholdsproduksjon- og respons vil ha størst innvirkning på kundeservicebransjen i løpet av de neste to årene. Dette understreker bransjens prioritering av investeringer i AI-drevne løsningen for å forbedre kundeinteraksjonene og den generelle driftseffektiviteten.

Du finner mer informasjon om kontaktsentrenes tilstand i 2024 i e-boken.

Metode for undersøkelsen

Puzzel bestilte en OnePoll-undersøkelse blant 750 beslutningstakere i kontaktsentre i Storbritannia, Irland, Norge, Sverige, Danmark og Nederland i oktober 2023.

Om Puzzel

Puzzel er Europas ledende plattform for kundeengasjement. Puzzel er Europas ledende leverandør av skybaserte kontaktsenterløsninger og betjener over 1200 organisasjoner i 40 land. Puzzel ble kåret til det mest innovative selskapet i 2023 og kombinerer det beste fra det menneskelige og kunstig intelligens for å levere smarte, sømløse og empatiske kundeopplevelser i alle kanaler. Kunstig intelligens utnyttes i alle kontaktpunkter for å automatisere oppgaver, gi innsikt og tilpasse service og support. Vår skybaserte plattform hjelper organisasjoner i offentlig og privat sektor med å levere sammenhengende og meningsfulle kundeopplevelser – både via tale og digitalt.

Du finner mer informasjon på www.puzzel.com

For mer informasjon:

Puzzel PR

corpcomms@puzzel.com

Du liker kanskje også…