1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. White Papers
  5. Del 2 – AI & Självbetjäning: Status för kontaktcenterbranschen 2024

White paper

Del 2 – AI & Självbetjäning: Status för kontaktcenterbranschen 2024

När vi ser på de komplexa utmaningar ett modernt kontaktcenters står inför är AI inte längre en lyx utan en nödvändighet för att ligga steget före i det ständigt föränderliga CX-landskapet.


Kontaktcenterbranschen har genomgått en omfattande omvandling under de senaste åren, driven av förändrade kundförväntningar och utvecklingen av ny teknik. Dessa förändringar har skapat ett behov av operativ effektivitet och överlägsen kundservice, vilket har fått kontaktcenter att se över sina strategier för att ligga steget före de ökande kraven.

Puzzels senaste undersökning, med svar från 750 kontaktcenterchefer från olika organisationer i Europa, visar på en bransch som är angelägen om att använda fördelarna med AI och själbetjäning för att möta dessa krav.

Användningen av AI handlar inte bara om att hålla jämna steg med tekniska trender, det handlar om att inta en proaktiv hållning i utformningen av framtidens kundservice. Under de kommande åren kommer AI inte bara att bli en strategisk nödvändighet utan även en standardkomponent i kontaktcentrets verktygslåda.

I “Status för kontaktcenterbranschen 2024 – del 2” kommer vi att utforska AI:s inverkan och potential utifrån dina kollegors perspektiv – kontaktcenterledare – och ge en inblick i framtiden för kontaktcenter när de navigerar bland utmaningarna och möjligheterna i det moderna CX-landskapet.

Ladda ner rapporten här:

You might also like…