1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Customers
  4. Kundcase: Atea

Customers

Kundcase: Atea

Lösningen är dynamisk, flexibel och oberoende av geografi. Vi är väldigt glada över partnersamarbetet.

Highlights

7400
Atea är Nordens största IT-företag med ca 7400 medarbetare.
500
Den nya kontaktcenterlösningen
omfattar näst intill 500 agenter.
87
Totalt kommer Ateas kontaktcenter serva 87 kontor i sju länder.

Bakgrund

Med totalt cirka 7 400 anställda är Atea en av de absolut största it-tjänsteleverantörerna i Norden och Baltikum. Genom att ingå strategiska avtal med teknologiföretag, ledande inom sina respektive områden, erbjuder Atea sina kunder ett heltäckande utbud av tjänster samt hård- och mjukvara. Nu har de valt Puzzel både som affärspartner och som leverantör av moderna lösningar i sina egna kontaktcenter. Ateas affärspolicy innebär att de investerar i system som de själva kan erbjuda sina kunder. Därför omfattar de nya avtalen såväl Puzzels lösning för Ateas egna kontaktcenters samt ett strategiskt partneravtal, där Puzzel blir så kallad ”Preferred partner”.


Lösning

Atea byter ut sin kontaktcenterlösning i Norden och Baltikum. Lösningen omfattar 500 agenter i kontaktcenter och Service Desk som betjänar Ateas kunder. Tidigare hade Atea sitt eget datacenter, men nu finns allt i molnet vilket gör det så mycket enklare att integrera med andra leverantörer till exempel i fråga om telefoni. Den nya kontaktcenterlösningen för Atea Group innefattar samtliga delar med telefoni, chatt, bots, video, konferens och e-post. Puzzels lösning blir samtidigt genom partnerskap en del av en större integration i ”Atea Anywhere”, som till alla delar stödjer Ateas mål, att tillhandahålla så mycket flexibilitet som möjligt till sina kunder. När andra företag outsourcar sina kontaktcenter till Atea är det viktigt att deras kunders kunder bemöts av rätt företag när de kontaktar it-supporten. Tack vare den nya lösningen kan agenten enkelt ”byta keps” och svara för företaget trots att denna egentligen är outsourcat till Ateas agent.


Resultat

Med Puzzels lösning kan Atea leva som de lär och bejaka sin affärsstrategi att inte investera i nya lösningar utan samtidigt själva kunna erbjuda samma lösning till sina kunder. Atea sökte och fick en modern lösning med bland annat automatiserade processer med mjukvarurobotar, AI och digitaliserade teknologier vilka alla växer i branschen. Samtidigt som Atea inför en ny flexibel molnlösning för sina kontaktcenter blir de partner för att kunna leverera liknande lösningar till sina egna kunder. Puzzels kontaktcenterlösning blir därmed en del av Atea Anywhere, som nyttjas av en stor mängd kunder för vilka det är viktigt att deras kunder enbart behöver en enda kontaktpunkt.

Atea säger

“Flexibiliteten i Puzzels lösningar ger enkla möjligheter att integrera med andra leverantörer.  Dessutom finns hela kontaktcentret i molnet. Det var starka skäl till att vi valde att skriva avtal med Puzzel när vi moderniserade våra kundkontaktcentra.”

Produktchef