Запис на разговорите

Запис на разговорите

С помощта на решението за контактен център на Puzzel, мениджърите на контактния център имат достъп до множество функции, включително запис на разговорите от Puzzel и наблюдение на качеството.

Записът на разговорите позволява на агентите да управляват своя аудио каталог и да решат точно какви типове разговори или чат разговори трябва да бъдат записани. Например, възможно е да се настрои централизирано записване на всички опашки или избрани опашки – както и ръчно записване от агент. Мениджърите могат да записват определен процент от запитванията или да записват в определени моменти. След това записите могат да се съхраняват на FTP сървър или чрез инструмента за наблюдение на качеството на Puzzel.

Предимства на записването на разговорите на Puzzel:

  • Мениджърите могат да слушат и да гледат разговори, да идентифицират пропуски в уменията и да подчертават бъдещите изисквания за обучение
  • Данните в реално време дават възможност на мениджърите да проследяват ефективността на агентите и цялостния контактен център срещу договорени ключови показатели за ефективност (KPI) и нивото за обслужване (SLA)
  • Чрез ефективно извличане, управление, слушане и споделяне на всички или избрани разговори с глас и чат, мениджърите на контаткния център могат бързо да разрешават сигнали за оплакване и да направят значими оперативни корекции, когато това е необходимо за по-доброто обслужване на клиенти
  • 100% уеб-базиран интерфейс на платформата на Puzzel означава, че потребителите могат да осъществяват достъп до системата от всяко място и от всяко устройство чрез интернет връзка.