Програмен интерфейс (API)

Персонализирани интеграции с Puzzel API

Новите комуникационни канали и общуването в реално време са едновременно възможност и предизвикателство за обслужването на клиенти.  Гъвкавостта е присъща за Puzzel технологиите. Изложените уеб услуги и програмен интерфейс (API), които непрекъснато се развиват, позволяват безпроблемна интеграция с всяко приложение или среда.

За да могат контактните центрове да използват информация от вътрешни, корпоративни системи, Puzzel предоставя голямо разнообразие от възможности за интеграция. Много фирми обаче имат вътрешни системи или персонализирани решения, съобразени с техните специфични нужди.

Поради тази причина Puzzel предлага набор от опции за интеграция по поръчка, които дават възможност на системите да се интегрират посредством приложен програмен интерфейс (API). В допълнение, входящите заявки могат да бъдат анализирани и бизнес логиката да се прилага въз основа на информацията, до която Puzzel е достъпил във вашите собствени информационни системи. Решения като приоритет на опашките, допълнителна информация за агента, отклоняване към решения за самообслужване, персонализируема IVR логика или наличност на услугата. Когато агент получи входяща заявка, се появяват набор от интеграционни възможности, чрез които Puzzel може да изпраща или получава информация до или от други системи в различни фази на комуникация с клиента като изпращане на старт, стоп и конкретни събития до CRM система в реално време.

Искате да знаете как да персонализирате нашето решение?

Ако сте съществуващ клиент, посетете нашата база „Знания“ и ще получите достъп до уроци, справочници и документация за нашия REST-API.

Посетете база „Знания“ на нашия портал за поддръжка >