Отчети и статистики

Статистика в Puzzel

Уеб-базираният административен портал, предоставя на мениджърите широка гама от инструменти за подобряване на управлението на своя контактен център. Puzzel предоставя възможност за експортиране на данни във външни системи (като управление на работната сила), сравнение на планирани ключови метрики – броя на запитванията в опашките, споразумението за ниво на обслужване (SLA) или времето за чакане, с действителните резултати, съхранявани в централния портал за управление на Puzzel.

Използвайки инструментите за управление на качеството, ръководителите могат да анализират визуално:

 • Клиентското изживяване
 • По кои канали и менюта се получават заявки
 • Време в изчакване на клиента
 • Кой агент е отговорил на запитване
 • Колко време е продължило дадено запитване и дали е било прехвърлено на друг агент или опашка

Ползи от статистиката в Puzzel

 • Позволява оптимално управление на контактния център чрез мониторинг в реално време, достъп до исторически записи, подробна статистика и възможност за извършване на промени при нужда
 • Позволява висока степен на конфигуриране – включително персонализирани отчети, стени и дори услуги
 • С актуализирането на данни на всеки 15 секунди, мениджърите разполагат с най-актуалната информация, която е на разположение, спомагайки за по-бързото вземане на решения
 • Богатият набор от функционалности помага да се осигури ефективно, високо-персонализирано обслужване на клиентите
 • 100% уеб-базираната платформа на Puzzel позволява на потребителите да имат достъп до системата от всяко място и устройство
 • Данните в реално време дават възможност на ръководителите да проследяват ефективността на агентите и цялостния контактен център в съответствие с договорените ключови показатели за ефективност (KPI) и споразуменията за ниво на обслужване (SLA)
 • Графичното показване на разговорите в портала за управление на качеството помага на мениджърите да се справят с ескалираните заявки и бързо да забележат нужда от въвеждане на изисквания за оперативна промяна, което води до по-ефективно отговаряне на въпроси и жалби