Имейл тикетинг

Имейл тикетинг – създайте тикет за всеки имейл

Чрез интегриране със CRM система, може да се получите 360-градусов изглед на ангажиментите на вашите клиентите, ако вашата организация има ясна стратегия за внедряване на CRM, която се простира до контактния център.

За организации, които не използват CRM, решение за регистриране на тикети, осигуряващо управление на случаите, е перфектното решение за проследяване на клиентския диалог във времето и за разпределяне на номерата на тикетите в писмени взаимодействия.

Чрез решението за контактeн център на Puzzel всички входящи заявки могат да бъдат насочвани и разпределени на правилния агент. Обработката на тикетите и тяхното включване в опашки, позволява на мениджърите на контактния център да имат пълен контрол върху ключовите показатели за ефективност (KPI).

Puzzel предлага Имейл тикетинг като допълнителен модул, който позволява на контактния център да получава пълен набор от възможности както за управлението на контактния център, така и за управление на тикетите.

Имейл тикетинг включва функции като:

  • Разпределение на идентификационния номер (ID) на досието към входящите имейл заявки за лесно идентифициране и управление
  • Съответствие на ключови думи на входящи имейл за автоматични отговори
  • Готови отговори, спестяващи времето на агентите
  • Сливане на тикети, свързани с един и същия случай, за да се избегне дублирането и да се подобри времето за реакция