Свържете се с нас

Адрес в България
Пъзел София ЕАД
Софарма Бизнес Тауърс сграда Б, етаж 17, Лъчезар Станчев 5
София 1797
Телефон +359 2 474 4545
Адрес във Великобритания
Puzzel Ltd
2-6 Boundary Row
London
SE1 8HP
Телефон +44 333 300 0066
Адрес в Дания
Puzzel A/S
Digevej 114
2300 København S.
Телефон +45 70 80 70 80
Адрес в Норвегия
Puzzel AS (Head Office)
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo
Телефон +47 21 89 89 89
Адрес в Швеция
Puzzel AB
Gustavslundsvägen 145
S-167 51 Bromma
Телефон +46 8 4000 4000
  • Свържете се с нас

    Имате ли запитване към поддръжката? Посетете нашия портал за поддръжка

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.