1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Events och webinars
  5. Lär dig konsten att orkestrera era kundresor

Webinar

Detta webinar handlar om dynamisk orkestrering av kundresor och hur kontaktcenter kan använda Puzzel för att uppnå detta. Puzzel är en molnbaserad kontaktcenterlösning som erbjuder verktyg och kanaler för att leverera de bästa kundresorna över olika kanaler .

Webbinariet kommer att utforska den strategiska betydelsen av att bemästra dessa verktyg på ett smidigt sätt för att förbättra den samlade kundupplevelsen.


Det ökade antalet kommunikationskanaler har inneburit både möjligheter och utmaningar för kontaktcenter. I takt med att antalet kanaler ökar, ökar också risken för kaos i back-end och försämrad service i frontlinjen.

Kanaler som inte är sammankopplade skapar silos, där värdefulla insikter om kunden samlas som handläggarna inte kan använda. Detta leder till att kunderna fastnar i en loop och upprepade gånger får uppge samma information.

Vi guidar dig genom de verktyg som behövs för att framgångsrikt orkestrera konversationer i ditt kontaktcenter, vilket leder till förbättrade self-services, kortare väntetider och en kundupplevelse som sticker ut.

Vi kommer att visa:

  • Grunderna för orkestrering av kunddialoger
  • Din verktygslåda i Puzzel
  • Skapa omnikanalupplevelser genom Digital Engagemang
  • Lär av våra kunder – kund case
Puzzel

Alexander Lunde

Director of Product, Digital at Puzzel

Puzzel

Mashud Ahmed

Product Owner at Puzzel

Titta på inspelning