Sikkerhet

Vi er opptatt av sikkerhet og kvalitet

I Puzzel gjør vi vårt ytterste for å sørge for kvalitet og informasjonssikkerhet i alt vi foretar oss. Vi verdsetter tillit og lojalitet og er overbevist om at disse aspektene gjør oss i stand til å levere rettidige tjenester av overlegen kvalitet til alle våre kunder.

Puzzel er ISO-sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 27001. Vi har også investert i systemer og rutiner slik at vi er sertifisert i samsvar med PCI DSS for kredittkorthåndtering.

ISO 9001 – Kvalitetsstyring
ISO 9001 angir krav for kvalitetsstyringssystemer. Dette er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyringssystemer og vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter denne standarden. Det betyr at vi alltid er i stand til å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens og myndighetenes krav.

ISO 27001 – Styring av informasjonssikkerhet
ISO 27001 er et sett standarder som sier hvordan data skal beskyttes. ISO 27001 er den mest kjente informasjonssikkerhetsstandarden og danner grunnlaget for de fleste nasjonale og bransjespesifikke standarder. Den krever at man har et fungerende styringssystem for informasjonssikkerhet. Brukere av Puzzel kan være sikre på at kvalitet, sikkerhet og tjeneste- og produktpålitelighet er ivaretatt på best mulig måte.

 

Besøk vårt Trust Centre for mer informasjon >