Sikkerhed

Vi er optaget af sikkerhed og kvalitet.

Hos Puzzel gør vi vores yderste for at sikre kvalitet og informationssikkerhed i alt, hvad vi foretager os. Vi værdsætter tillid og loyalitet og er overbeviste om, at disse aspekter gør os i stand til at levere rettidige tjenester af overlegen kvalitet til alle vores kunder.

Puzzel er ISO-certificeret efter standarderne ISO 9001 og ISO 27001. Vi har også investeret i systemer og rutiner, så vi er certificeret i overensstemmelse med PCI DSS til kreditkorthåndtering.

ISO 9001 – Kvalitetsstyring
ISO 9001 angiver krav til kvalitetsstyringssystemer. Dette er verdens mest anerkendte standard for kvalitetsstyringssystemer, og vores kvalitetsstyringssystem er certificeret i overensstemmelse med denne standard. Det betyder, at vi altid er i stand til at levere produkter og tjenester, som opfylder kundens og myndighedernes krav.

ISO 27001 – Styring af informationssikkerhed
ISO 27001 er en standard, der beskriver, hvordan data skal beskyttes. ISO 27001 er den mest kendte standard for informationssikkerhed og danner grundlaget for de fleste nationale og branchespecifikke standarder. Den kræver, at man har et fungerende styringssystem til informationssikkerhed. Brugere af Puzzel kan være sikre på, at kvalitet, sikkerhed og service- og produktpålidelighed er varetaget på den bedst mulige måde.

For mere information, besøg vores Trust Centre >

certification-logo-iso-9001