1. Hjem
 2. Kontaktcenterløsning
 3. Telefonsystem
 4. Outbound dialer

Outbound dialer

Dialer gør det muligt hurtigt at kontakte dine kunder

Dialer gør det muligt at bruge agenternes tid mere effektivt i kontaktcentre og salgsorganisationer. Puzzel understøtter tilstandene Preview, Power og Predictive samt CRM-integration.

Dialer-tilstande:

 • Preview – Ring til agenten først
  I tilstanden Preview ringer Dialer-køen til agenten først, og agenten får vist information om det emne, der skal ringes op, i en Puzzel-skærmvisning eller i CRM-/support-/salgssystemet.
 • Predictive – Ring til emnet først
  I tilstanden Predictive ringer Dialer til kontaktpersonerne først. Når en person besvarer opkaldet, finder Dialer en ledig agent og kobler denne agent til det aktuelle emne.
 • Power – Ring til emnet først, hvis der er ledige agenter
  I tilstanden Power/Progressive ringer Dialer til emnerne først, men der bliver kun ringet op, når der er en ledig agent, som kan håndtere opkaldet.

Puzzels Dialer-funktion omfatter blandt andet følgende:

Kampagnehåndtering
Kampagnehåndteringer anvender Call blending til automatiserede udgående opkald. Ved at importere en liste til Puzzel over numre, der skal ringes til, gør man kontaktcentret mere effektivt. Udgående opkald bliver da automatisk aktiveret, når der er ledige agenter. For at øge svarprocenten er det også muligt at bestemme, hvornår på dagen de udgående opkald skal finde sted.

Det er muligt at definere én eller flere kampagnekøer inden for Puzzel-platformen, og agenterne kan have profiler, som gør, at de kun besvarer disse kampagnekøer, eller de kan have profiler, som omfatter både indgående og udgående køer.

Når en agent tilbydes et opkald fra en kampagnekø, får agenten vist information om emnet i Puzzel. Agenten kan kategorisere hvert bevaret opkald og eventuelt angive, at kunden skal ringes op igen på et tidspunkt, der passer bedre.

Call blending
Med funktionen Call blending gør Puzzel Dialer det enkelt at kombinere indgående og udgående opkald på en problemfri måde. Udgående opkald fra en liste gives lavere prioritet end almindelige indkommende opkald. De udgående opkald aktiveres automatisk, og kontaktcentrets ressourcer bliver brugt mere effektivt. Organisationer kan bruge funktionen til mange ting: til at ringe til potentielle kunder, til at gennemføre markedsundersøgelser eller til at påminde kunder, som ikke har betalt deres regning.

Fordele ved Puzzel Dialer:

 • Du får én enkelt, integreret platform, som leverer problemfri personlig service.
 • Der bliver automatisk udført udgående opkald, når der ikke er så travlt, så ressourcerne bliver brugt mere effektivt.
 • Du får automatiske løsninger, som gør, at du kan tilbyde kontaktcentertjenester døgnet rundt. Det giver øget effektivitet og mere tilfredse kunder.
 • Du kan bruge Call blending, som gør agenterne mere produktive, bemandingsarbejdet mere effektivt og kundeservicen bedre.