1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Viden og Inspiration
  4. Vores blog
  5. Hvad er UX design egentlig?

Fra bloggen

Hvad er UX design egentlig?

UX design handler om at forstå dine brugeres behov og skabe produkter, der er intuitive og tilgængelige. I denne blog forklarer Puzzel UX-designer Marc Fenton, hvorfor dette er vigtigt, og hvad Puzzels UX-team har arbejdet med her på det sidste.

Jeg hørte første gang udtrykket ‘UX design’ tilbage i 2012, da en god ven nævnte, at jeg skulle overveje at tage springet til dette område fra grafisk design. Jeg husker tydeligt, at jeg tænkte ‘Hvad i alverden er UX design?’, ‘Hvad betyder UX egentlig?’ og derefter ‘Hvorfor hedder det ikke UE-design?’

Da min ven kort forklarede, hvad rollen som UX designer (user experience-designer) indebar, stod jeg tilbage og var nysgerrig efter at lære mere om denne nye ukendte designvej. Jeg læste om processen og de teknikker, som UX design spænder over, og det tændte en gnist i mig, hvilket førte til en passion og til sidst en ny karriere.

Hvad er UX design?

Formålet med UX design er at skabe eller forbedre digitale produkter ved at sætte deres brugeres behov i fokus og prioritere disse gennem designprocessen.

Disse digitale produkter kan være alt fra de musikstreamingtjenester, vi bruger, til de apps der styrer lyset og varmen i vores hjem.

Hvad involverer UX-designprocessen egentlig?

UX Designprocessen

UX-designprocessen er forskellig fra team til team, men hovedtrinnene er altid de samme. Kernen i alt godt design er følgende:

Forståelse for problemet

Inden vi begynder at lede efter løsninger, er det nødvendigt, at vi først forstår de problemer, vi forsøger at løse. Vi er nødt til at forstå vores kunders mål, ømme punkter og hvad der helt nøjagtigt forhindrer dem i at udføre bestemte opgaver.

Vi bør stille så mange spørgsmål som muligt, for hvis vi ikke når frem til problemets rod, så får vi aldrig løst det fuldstændigt.

Udførelse af research

Når vi på tilfredsstillende vis har diagnosticeret vores kunders ømme punkter, kan vi fortsætte til et lige så vigtigt trin… research. Dette er kernen i alle gode UX-processer. Den viden og de data, vi indsamler i denne fase, kommer til at præge, hvor intuitivt vores produkt bliver, og hvor godt det vil passe til brugerens behov.

Brugerinterviews, undersøgelser og workshops er blot nogle få at de meget anvendte researchmetoder.

Prototyping

Trinnet med prototyping involverer den visuelle definition af en foreslået designløsning. Det kan omfatte tegninger på papir eller interaktive prototyper på applikationer som f.eks. Balsamiq. Testning og evaluering af designbeslutninger er en del af dette trin. Designteam opbygger “modeller” og deler dem med interessenter og brugere for at få deres input.

A hand-drawn prototype of a mobile app.

Design

I designfasen begynder vi at opbygge det faktiske design. Vi ændrer vores prototyper til et visuelt design med temaer og stile. Vi opbygger også et designsystem, der skal fungere som en kilde til konsistens blandt alle visuelle elementer og komponenter.

Opbygning

Udviklingsteamet kan begynde at implementere vores design, mens designprocessen stadig er i gang. Udviklingsteamet bør deltage i hvert trin i designprocessen, så de får en god forståelse for det, vi forsøger at opnå.

Det er standardpraksis, at designteamet er involveret i implementeringsfasen. Dette er for at sikre, at vi kan hjælpe udviklere med at forstå forskellige aspekter ved vores design. Vi kan også foretage eventuelle ændringer, der måtte være nødvendige.

Godkendelse

Når vi har færdigudviklet den første version af vores produkt, kan vi begynde på godkendelsesfasen. Her kommer der en vigtig del af arbejdet for designteamet. Vi er nødt til at holde øje med vores brugeres samspil med vores produkt, og om de kan nå de(t) mål, de ønsker at opnå? Hvis ikke, hvad er problemet, og hvordan kan vi løse det?

Efter dette sidste trin kan processen – afhængigt af de ønskede ændringer – starte igen. Designprocessen er en iterativ proces, og den fortsætter gennem hele produktets levetid.

Brugercentreret design

Du har måske hørt udtryk som brugercentreret design, brugerfokuseret design eller designtænkning. Disse er alle lidt forskellige måder til beskrivelse af den samme ting.

Brugercentreret design er en tilgang til løsning af problemer, der fokuserer på forståelse af personer (brugere) og deres behov.

Den kræver, at vi undersøger og lærer om brugerne af det digitale produkt, vi har som opgave at skabe eller forbedre. Når vi har undersøgt vores brugere, kan vi anvende sådanne teknikker som oprettelse af brugerpersonaer for at bevare brugernes fokus på vores design.

Tilgængelighed

En stor del af moderne design handler om tilgængelighed. Med tilgængelighed kan alle brugere – uanset evner – forstå, bruge og nyde den digitale verden. Som designere er det vores ansvar at sikre, at vi designer på en måde, der er praktisk for alle brugere – uanset deres evner.

A computer with a refreshable braille display.

Forbedring af digitale oplevelser

Gennem UX design kan vi forbedre personers digitale oplevelser og gøre deres tilværelse en smule nemmere. I den vestlige verden anvender vi dagligt en række digitale produkter. Vi styrer vores centralvarme fra en app – ja selv vores vaskemaskiner. Vi køber alle former for produkter og dagligvarer online. Vi aftaler læge- og tandlægebesøg online. Vi holder kontakten med venner og familie online gennem apps som Whatsapp og Facebook Messenger. Vi bruger vores telefoner som kontaktfri betalingsenheder i butikker – for blot at nævne nogle få.

Forestil dig, hvis brugeroplevelsen ved alle disse digitale produkter var ringe – eller for at tegne et andet billede – hvis hver brugeroplevelse, du har, var fremragende! Dette kunne endda betyde, at der kunne reddes liv takket være mere intuitive og effektive oplevelser for læger og ambulanceførere ved anvendelse af deres opkaldssystemer.

Hvis du har dårligt syn eller dårlig hørelse, så forestil dig en verden, hvor du kan bruge alle apps lige så intuitivt som andre, fordi du blev prioriteret under designprocessen.

UX design hos Puzzel

Hos Puzzel arbejder vi kontinuerligt på at gøre vores produkter mere intuitive og tilgængelige for vores brugere. Sidste år nydesignede vi vores Puzzel Administration Portal for at gøre den nemmere at bruge for travle kontaktcenterledere. Dette omfattede oprettelse af det nye Real-time Reporting Dashboard, hvor ledere på ét sted kan visualisere de vigtigste målinger for alle kanaler, herunder agenters performance. I år fortsætter vi med at gennemgå vores eksisterende produkter med henblik på også at forbedre disse oplevelser.

Jeg brænder for UX, og hvad det kan gøre for at forbedre folks tilværelse, og jeg siger tak, fordi du tog dig tid til at lære lidt om, hvad vi laver.

Læs mere om Puzzels forpligtelse til UX design og tilgængelighed hér.

Måske du også kan lide…