SMS Survey

Spørgeskemaundersøgelser via SMS med Puzzel

Ved at udsende automatiske spørgeskemaundersøgelser via SMS umiddelbart efter, at en kunde har afsluttet en samtale, får virksomheden dugfriske oplysninger om, hvor tilfredse kunderne er. Puzzel SMS Survey kan også anvendes til manuel udsendelse fra en uploadet liste uden om callcenteret.

Hvorfor?

  • Indførelse af kundetilfredshedsmålinger og synliggørelse af resultaterne internt kan påvirke en organisation i væsentlig grad. De ansatte fokuserer på vigtigheden af at leve op til kundens forventninger.
  • Det kan forhindre churn og negativ omtale på de sociale medier. I modsætning til tidligere akkumuleres negativ omtale og bliver søgbar i søgemotorer på internettet.

Hvordan?

  • Efter endt samtale med en kundekonsulent modtager kunden en SMS.
  • Kunden bliver bedt om at give en score mellem 1 og 6 eller 0 og 10, som fortæller, hvordan vedkommende oplevede kundebehandlingen.
  • Kunden skriver kun tal. Adgangskode er ikke nødvendig.
  • Når beskeden er modtaget, modtager kunden en takkebesked.

Det er også muligt at sende en opfølgende besked før takkebeskeden, som defineres ud fra den score, kunden har givet. Unik opfølgende besked for hver score.

Meddelelse kan sendes til e-mail eller URL afhængigt af scoren. Teamledere/winback-team får straks besked, hvis en kunde har givet en lav score, og kan derfor følge op på utilfredse kunder med det samme.