1. Hjem
  2. Kontaktcenterløsning
  3. Telefonsystem
  4. IVR

IVR

IVR (Interactive Voice Response) med Puzzel

IVR-teknologi (Interactive Voice Response) er en fuldautomatisk og effektiv metode til at dirigere indgående opkald videre til den mest erfarne og relevante afdeling, så den kan håndtere forespørgslerne. Når IVR bruges korrekt, mindskes omkostningerne, der opnås hurtigere afvikling af forespørgsler, og kundetilfredsheden øges. Med Puzzels IVR-løsning kan kunderne foretage enkle selvbetjeningstransaktioner, så de har adgang til tjenesterne døgnet rundt alle ugens dage, uden at det kræver ekstra personale eller driftsomkostninger.

Hvad er fordelene?

  • Puzzel IVR automatiserer mange af de rutinemæssige opgaver, medarbejderne udfører, hvilket betyder, at de får tid til at koncentrere sig om den mere krævende løsning af forespørgsler.
  • Intet behov for dedikeret eller lokalt IVR-udstyr.
  • Puzzels cloud-baserede teknologi betyder uendelig IVR-kapacitet, når og hvor der er behov for det – der er ingen grund til køer, hvor folk står på standby, og ingen grund til optagetoner.
  • Øget produktivitet – mængden af opkald kan fordeles jævnt på flere steder, køer eller medarbejdergrupper, så der leveres en mere nøjagtig og hurtig service.
  • Brugerstyring af meddelelser betyder, at organisationer hurtigt og effektivt kan tilpasse kontaktcenterets velkomsthilsen når som helst og fra en hvilken som helst placering, så henvender kan blive informeret om uforudsete hændelser eller nødstilfælde.
  • Tæt integration med andre forretningssystemer. Ved for eksempel at hente data ind fra det centrale CRM-system kan medarbejderne yde en mere personlig service til kunderne.