To blog overview
Agent Experience
Agentupplevelse
Kundupplevelse
Artificiell Intelligens
2 min leestijd

Puzzels nya AI funktioner som stärker ert kontaktcenter.

Jeanine Desirée Lund
Content Marketing Specialist

Under de senaste åren har AI varit ett hett ämne, oavsett bransch. Det beror på att rätt användning av AI-teknik kan hjälpa organisationer att optimera sina kundupplevelser och göra verksamheten mer lönsam.


På Puzzel har vi alltid varit hängivna innovationer och investerat i banbrytande AI-teknik. Det är därför vi nyligen fick utmärkelsen Frost & Sullivan 2023 European Company of the Year för våra innovativa CCaaS-lösningar och avancerade AI-funktioner.

Med så många olika lösningar vet vi att det kan vara svårt att förstå djupet och bredden i våra AI-produkter. I den här bloggen sammanfattar vi de nyskapande lösningar som har bidragit till vår framgång och hur våra mest innovativa produkter kan hjälpa ditt företag att leverera unika kundupplevelser.

Ge personlig och träffsäker kundservice med Agent Assist

Puzzel Agent Assist är en AI-driven funktion som kan fungera som assistent till era agenter. Med hjälp av Natural Language Understanding (NLU) tolkar verktyget kundernas frågor. Agent Assist analyserar den pågående konversationen mellan handläggaren och kunden, identifierar relevanta nyckelord och föreslår lämpliga svar eller åtgärder. Genom att ge personliga rekommendationer gör Agent Assist det möjligt för agenterna att leverera skräddarsydd och inkännande service, vilket främjar kundlojalitet och kundnöjdhet. Puzzel Agent Assist integreras enkelt med Puzzel Smart Chatbot eller en existerande chatbot.

Skapa effektiv självbetjäning med en AI-driven chatbot 

Puzzels Smart Chatbot är en kontextuell AI-chattbot som kan hjälpa till med både försäljning och kundservice 24 timmar om dygnet. Chattboten kan ta hand om rutinmässiga, repetitiva förfrågningar så att kundtjänstmedarbetarna kan ägna sin tid åt mer komplexa ärenden. Chatboten använder sig av Natural Language Understanding (NLU) som gör att den bra på att tolka begäran från avsändaren. Baserat på detta sätter chatboten igång lämpliga åtgärder, inklusive att ge relevanta svar, co-browsing, hantera inloggningsproblem eller hämta fakturor. När chattbotten inte kan ge ytterligare support kopplar den över kunden till en mänsklig handläggare, tillsammans med en sammanfattning av kundens historik och uppgifter.

Genom att använda Smart Chatbot kan företag minska kostnaden per serviceärende. Dessutom löser Smart Chatbot i genomsnitt 55 % av alla kundförfrågningar utan att en mänsklig handläggare behöver kopplas in!

Använd generativ AI och ChatGPT för att förenkla hanteringen av kundförfrågningar

Puzzel Case Managements smarta ärendehanteringssystem förenklar hanteringen av inkommande kundförfrågningar, frågor och önskemål. Systemet gör det möjligt för agenter att underhålla, tilldela och spåra förfrågningar under hela deras livscykel, vilket säkerställer att ingen fråga förblir oläst eller förbises. Dessutom säkerställer automatisk routing att förfrågningar tilldelas den lämpligaste handläggaren baserat på kapacitet och erfarenhet.

Integrerat med ChatGPT kan kontaktcenter dra nytta av generativ AI och frigöra värdefull tid för agenterna i kundtjänsten. Genom denna integration kan systemet automatiskt kategorisera förfrågans prioritet som "Låg, Medium och Hög". Dessutom kan den AI-drivna funktionen automatiskt föreslå ett svar på frågan och handläggarna kan anpassa förslaget innan det skickas till kunden.

Orkestrera den digitala kundresan med Digital Engagement 

En annan produkt som Frost & Sullivan lyfter fram i sin granskning är Puzzel Digital Engagement. Med Digital Engagement kan företag följa och analysera kundbeteendet i realtid på sin hemsida. Genom att samla in information om kundens navigering, såsom beteende och vad som tex finns i kundvagnen, är det möjligt att förstå när kunden behöver support. Beroende på varje kunds beteende och värde kan du ställa in specifika regler för interaktion och vid rätt tidpunkt använda den mest effektiva lösningen som chat, telefonsamtal, chatbot - eller helt enkelt erbjuda en rabatt. Resultatet blir högre konverteringsgrad, lägre kostnader och en bättre kundupplevelse.

Hög säkerhet med hybrid molnarkitektur

Datasäkerhet och att följa lagar och regler är viktiga frågor för företag som verkar i den digitala miljön. Puzzel har implementerat en hybrid molnarkitektur för sin CCaaS-plattform. Genom att utnyttja både privata och offentliga datacenter säkerställer Puzzel full efterlevnad av europeiska krav på datalagring. Detta framåtblickande sätt att arbeta ger kunderna sinnesro när de vet att deras data är skyddade, samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna med en flexibel och skalbar molnbaserad lösning.

Tack vare våra kraftfulla AI-funktioner kan våra kunder dra nytta av en plattform som enkelt förbättrar kontaktcenterfunktionerna och därmed förbättrar kundupplevelsen.

Ta inte bara vårt ord för det. Boka en demo idag och se hur Puzzels AI-drivna plattform för kundengagemang kan hjälpa dig att styra den digitala kundresan och leverera enastående kundservice som sticker ut på marknaden.

Du kan läsa om varför Puzzel vann utmärkelsen Årets företag 2023 genom att ladda ner rapporten här.

Är du redo att komma igång med AI? Kontakta oss eller boka en demo för att utforska våra produkter.

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform