Utnytt kreftene til AI og nye teknologier i ditt kontaktsenter

AI-teknologier innen kundeservice: Hva er det og hvordan bruke det?

Samtalebasert AI har eksistert en god stund allerede, men det er for tiden et populært samtaletema grunnet de teknologiske fremskrittene innen generativ AI og dens populære fremganger, ChatGPT. Men hvordan kan kontaktsentre implementere disse teknologiene til sine strategier? Oppdag våre tips for å integrere ChatGPT og såkalte Large Language Models (LLM) i ditt kontaktsenter for å forbedre kunde- og agentopplevelsen.

Hva er samtalebasert og generativ AI?

Samtalebasert og generativ AI inkluderer intelligente systemer som kan engasjere seg i naturlige samtaler med mennesker og generere menneskelignende svar. Samtalebasert AI fokuserer på å simulere menneskelig samtale, mens generativ AI i tillegg bruker large language models (LLMs) til å generere nytt innhold. Disse AI-systemene bruker teknikker som NLP (Natural language processing), maskinlæring, og ‘deep learning’ til å forstå og generere svar. Generativ AI er den nyeste og mest kraftfulle utviklingen innen AI, og presterer nå bedre enn mennesker på nye områder.  

Hvordan blir AI brukt i kontaktsentre i dag?

Kontaktsentre har lenge omfavnet den transformative kraften til AI-teknologier. En rekke verktøy har blitt vanlige i den daglige driften, inkludert:

  • Chatbots, virtuelle agenter og voicebots
  • Taleanalyse
  • Smart routing
  • Sentimentanalyse

Disse eksemplene representerer bare en liten del av det brede spekteret av kontaktsenterverktøy som utnytter samtalebasert AI og nå også generativ AI – der begge teknologier er flittig brukt i Puzzels produktserie.

Etterhvert som disse løsningene fortsetter å utvikle seg, dukker det stadig opp nye innovasjoner som gir kontaktsentre mulighet til å forbedre kundeservice og driftseffektivitet.

Hvordan komme i gang..

Det er fortsatt mye utvikling som skal gjøres i AI-verdenen, men selskaper bør allerede nå se på mulighetene for å integrere AI-teknologier i sitt kontaktsenter. Organisasjoner må gjøre seg kjent med mulighetene, identifisere bruksområder og implementere dem. Her er noen måter å ta i bruk ChatGPT og andre AI-drevne språkmodeller i ditt kontaktsenter.

Oversettelser

Mange organisasjoner bruker mye tid på språkrelaterte oppgaver som kan automatiseres ved hjelp av LLM-er. Puzzels Smart Bot Trainer er integrert med Open AI for å generere automatisk oversettelse av intensjonsmodellen mellom språk ved hjelp av LLM-teknologi. Hele maler, inkludert samtaleflyter, opplæringsdata og svar, blir automatisk oversatt med 96% kvalitet sammenlignet med oversettelser utført av mennesker.

Styrk din eksisterende chatbot 

Opplæring av en chatbot krever mye tid, og selv de mest avanserte chatbots vil ikke kunne svare på alt. Hvorfor ikke berike dine chatbots ved å bruke store språkmodeller (LLMs) for å lage innhold? Ved å integrere ChatGPT i chatboten din, kan sluttbrukeren velge å spørre ChatGPT i situasjoner der chatboten ikke klarer å svare på spørsmålet fra brukeren.

Automatiserte svar for innkommende henvendelser

Forbedre effektiviteten og optimaliser kundestøtten ved å få automatiserte svar for innkommende henvendelser. La agentene dine fokusere på verdifulle samtaler mens ChatGPT håndterer enkle forespørsler.

Kategorisering og filtrering av email-henvendelser

Med ChatGPT kan man kategorisere innkommende henvendelser via email basert på en sentiment eller innhold som brukes i senere analyser av automatiserings-effektivitet, salgsmuligheter eller opplæring.

En medhjelper for agenten

Puzzel Agent Assist er en AI-drevet løsning som hjelper agenter med å gi eksepsjonell kundeservice. Ved hjelp av Natural Language Understanding (NLU) tolker verktøyet kundehenvendelser og henter ut informasjon for å gi relevante svar. Agent Assist kan bruke vår integrasjon med OpenAI til å fungere som en medhjelper for kundeservicemedarbeideren.

Og dette er bare begynnelsen!

Fordelene med å ta i bruk ChatGPT og andre store språkmodeller i kontaktsenteret ditt er utallige.
Å ta i bruk AI handler ikke om å erstatte kundeserviceagentene dine; det handler om å gi dem verktøyene de trenger for å gjøre jobben enklere og i tillegg forbedre kundeopplevelsen. Fra AI som nøyaktig kan forutsi kundeintensjonen (slik at agentene er et skritt foran sine innringere) til å varsle agentene om mulige problemer (forestill deg å plukke opp et anrop med en forvarsel om at kunden virker sint), det finnes mange muligheter med nye innovasjoner.

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Book en tilpasset demo med en av våre produkteksperter! Under demoen vil du lære hvordan Puzzel utnytter avansert AI ved hvert kontaktpunkt for automatiserte oppgaver, innsikt og tilpasset service og support.