Agent Assist

Forbedre kundeopplevelsen med Agent Assist fra Puzzel

Agenter i kontaktsenter opplever økende kompleksitet i sin hverdag som en naturlig følge av at de enkle sakene ofte blir håndtert av selvbetjeningskanaler eller ulike automatiserte virtuelle assister (bots). Kravet om effektivitet går blant annet på tidsbruken per henvendelse, kompetanse til å kunne løse saken, samt kravet om å sikre at kunden er fornøyd. Samtidig stilles det store krav til opplæring av eksisterende og nye kundebehandlere.

Agent Assist adresserer disse utfordringene ved å sette sammen data som er relevant for henvendelsen, dette skjer helt automatisk. Ved bruk av kompliserte AI-løsninger henter Agent Assist informasjon som er nødvendig for å løse saken på en effektiv måte. Data hentes både fra tidligere henvendelser samt fra pågående henvendelse.

Agent Assist består av 5 moduler:

  • Administrasjon av kontakter
  • Oversikt over tidligere henvendelser
  • Chatbot og AI-baserte forslag til svar
  • Transkribering av kundeinteraksjoner for kunne å trekke ut betydning, sammenheng og humør
  • En kunnskapsbase som gir kundebehandleren tilgang til den informasjonen som er mest relevant for henvendelsen

Agent Assist fra Puzzel styrker kunnskapen hos de ansatte og reduserer behovet for opplæring. Dette øker produktiveten og forbedrer kundeopplevelsen.

Ta kontakt med oss og finn ut mer om Agent Assist >