1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Kunder
  4. Kundehistorie: Statens Lånekasse for Utdanning

Kunder

Kundehistorie: Statens Lånekasse for Utdanning

Puzzels kontaktsenterløsning blir den første av Lånekassens kunderettede løsninger som kjøres i den felles skyen

Highlights

1.000.000
Mer enn en million kunder
335.000
Nesten 335 000 telefonsamtaler i året
3.300.000
3 300 000 innlogginger til selbetjeningsløsninger i året

Utfordringen

Lånekassen (Statens Lånekasse for Utdanning) administrerer utdanningsstøtte-ordningene i Norge. Med over 1 million aktive kunder ved inngangen til 2015 har Lånekassen strenge krav for god og effektiv service ved deres kontaktsentre, og med en stadig yngre kundebase har de et stort og voksende behov for å effektivt behandle henvendelser gjennom flere kanaler (telefon, e-post, og sosiale medier).


Løsningen

Puzzels (tidligere Intelecom) kontaktsenterløsning blir den første av Lånekassens kunderettede løsninger som kjøres i den felles skyen, og markerer dermed en viktig milepæl i Lånekassens digitale utvikling. Overgangen til Puzzels løsning vil bety en forbedring i køsystemet for kundehenvendelser.

“Vi kommer til å rute henvendelser på telefon, e-post og fra sosiale medier på en bedre måte internt. Dette gir oss enklere og mer effektive arbeidsrutiner, og et godt grunnlag for analyser. Samtidig ser vi at Puzzels løsning har en spennende verktøykasse, som åpner for nye muligheter for dialog framover.”
Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen


Utfallet

Puzzel leverer ny løsning som tar kontaktsenteret opp i skyen. Som en del av Lånekassens digitale utvikling skal norske Puzzel bidra til å effektivisere driften og gi framtidsrettede muligheter i dialogen med deres over 1 million kunder.

Dette er hva Lånekassen hadde å si:

“Lånekassen har en sourcingstrategi hvor bruk av skytjenester er den prefererte leveranse- og driftsmodellen gitt at løsningene dekker våre funksjonelle og tekniske behov i tilstrekkelig grad. Puzzels kontaktsenterløsning leveres som en Software-as-a-Service, og dette forventer vi vil gi direkte gevinster knyttet til fleksibilitet, skalering og standardisering. Dette er den første av våre kunderettede løsninger som kjører i den felles skyen, og anskaffelsen markerer derfor en viktig milepæl på IT-området i Lånekassen.”

Sigurd Eriksson, Lånekassen Director of Information Technology