1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Aktuelt
  4. Rapporter
  5. 20 tips ved vurdering av web-chat som servicekanal

Rapporter

20 tips ved vurdering av web-chat som servicekanal

20 tips ved vurdering av web-chat som servicekanal

Det kommer ikke som noen overraskelse at web-chat er en av de meste populære digitale kanalene for kundeservice i dag. Denne kanalen brukes av 39 prosent av Storbritannias serviceorganisasjoner, og målt i volum i antall henvendelser er 9 prosent av servicehenvendelser i Norge 2015 via web-chat. Og tallene fortsetter å øke.

I dette white paperet spør vi:

  • Er web-chat riktig for din organisasjon – og dine kunder?
  • Hvilke fordeler kan web-chat ha?
  • Hvordan kommer du i gang med web-chat?

Du liker kanskje også…